Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε εφαρμογή του Νόμου 4610/2019 “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.”, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εναρμόνισης των υποδομών, υπηρεσιών και κανονισμών των δύο Βιβλιοθηκών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Στόχος είναι στο ταχύτερο δυνατό διάστημα να υπάρξει μια ενιαία διαχείριση όλων των θεμάτων, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο σύστημα Βιβλιοθηκών προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η εναρμόνιση θα είναι σταδιακή και σύμφωνή με τις διαδικασίες και τα όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά έως ώτου υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις σε κάθε Βιβλιοθήκη θα ισχύουν όλα όσα είναι ήδη γνωστά και εφαρμόζονται.