Για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης του συστήματος, το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών “Νημερτής” θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8:00 έως και τις 19:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή καμία πρόσβαση στη βάση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία του αποθετηρίου να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.