Την ιδιαίτερα ικανοποιητική θέση του 475ου αποθετηρίου ανάμεσα σε 2197 ιδρυματικά αποθετήρια από όλον τον κόσμο κατέλαβε σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων¾το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής. Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια (subject repositories, βλ. arXiv, SSRN, CiteSeerX, κλπ), η Νημερτής κατατάσσεται 499η στα 2284 αποθετήρια. Σήμερα μάλιστα η “Νημερτής” ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 ηλεκτρονικών υποβολών και συνεχίζει να εμπλουτίζεται καθημερινά με τη γνώση που παράγει το Πανεπιστήμιό μας.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη θέση του αποθετηρίου μας από το 2011 και μετά. Η χρωματισμένη περιοχή δείχνει το πλήθος των αποθετηρίων που συμμετέχουν στην συνολική  κατάταξη (ιδρυματικά και θεματικά), ενώ η κόκκινη  γραμμή δηλώνει τη θέση της Νημερτούς σε αυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις η Νημερτής ήταν πρώτο αποθετήριο στην Ελλάδα, με εξαίρεση την χρονική στιγμή του Ιουνίου 2016, όταν ήταν δεύτερη.

Η διαχρονική αυτή σταθερότητα της Νημερτούς αναδεινύει τις δυνατότητες προβολής του έργου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητές μας έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και τις ερευνητικές τους εργασίες που δημοσιεύουν σε περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους (π.χ. κεφάλαια βιβλίων).