Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής” (https://nemertes.lis.upatras.gr). Η αναβάθμιση αυτή ήταν μεγάλης κλίμακας, καθώς από την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού ανοικτού κώδικα DSpace, 1.7, μεταβήκαμε στην πλέον ώριμη, την 5.1.

Η Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης έχει ετοιμάσει μια σειρά από κείμενα που βοηθούν τους επισκέπτες του Αποθετηρίου να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, να καταθέσουν τις εργασίες τους, να πληροφορηθούν για το εάν έχουν δικαίωμα να αρχειοθετήσουν τις ερευνητικές τους εργασίες από επιστημονικά περιοδικά στο Αποθετηριό, κλπ. Επίσης υπάρχει μια σχετική ενότητα πληροφοριών για το προσωπικό των Γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, ώστε να ενημερώνουν έγκυρα τους ενδιαφερόμενους.

Το περιεχόμενο του Ιδρυματικού Αποθετήριου “Νημερτής” είναι αναζητήσιμο και ανακτήσιμο μέσα από διάφορες μηχανές αναζήτησης επιστημονικού περιεχομένου, εκτός του Google Scholar, όπως οι εφαρμογές ενοποιημένης αναζήτησης OAIster, DRIVER, BASE – Bielefeld Academic Search Engine και DART, ενώ έχει δρομολογηθεί η ένταξη του στον συλλογικό κατάλογο του Networked Digital Library of Theses and Dissertations, συμβάλλοντας περισσότερο στη διεθνοποίηση της έρευνας του Πανεπιστημίου μας.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό του Αποθετηρίου στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nemertes@upatras.gr.