Για μια ακόμη φορά η Ανοικτή Πρόσβαση παίρνει “σάρκα και οστά” στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι μια έννοια πολυσυζητημένη, αλλά λίγοι την κάνουν πράξη με ουσιαστικό τρόπο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, στηρίζοντας την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης στις ακαδημαϊκές πηγές, έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια τρεις ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις. Οι εκδόσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί και φιλοξενούνται σην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Πασιθέη-Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοιχτής Πρόσβασης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 2009 εκδίδεται σε διετή βάση το ηλεκτρονικό περιοδικό Patras Working Papers in Linguistics, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει τέσσερις τόμους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Το 2015, δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά ο χώρος που φιλοξενεί τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Μορφολογίας (Mediterranean Morphology Meeting), το οποίο διοργανώνεται σε διετή βάση από το 1997 από διεθνή ομάδα γλωσσολόγων. Από τον ένατο τόμο (2015) και εξής τα πρακτικά δημοσιεύονται ηλεκτρονικά, ενώ όσοι από τους προηγούμενους τόμους δεν υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων είναι διαθέσιμοι σε ψηφιακή (σκαναρισμένη) μορφή.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική δημοσίευση που περιλαμβάνει όλα τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, το οποίο από το 2000 διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και διεθνή επιστημονική επιτροπή. Από τον έκτο τόμο (2016) και εξής τα πρακτικά θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά, ενώ όσοι από τους προηγούμενους τόμους δεν υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων είναι διαθέσιμοι σε ψηφιακή μορφή.

Οι τρεις εκδόσεις φιλοξενούν συνολικά 20 τόμους και είναι πλήρως προσβάσιμες στο ερευνητικό κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς εγγραφή μέσα από τους συνδέσμους που αναφέρονται πιο πάνω.