Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2023 πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Μέριμνα, η δράση «Η Δύναμη των Λέξεων». Η δράση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Συνταγογράφηση Βιβλιοθηκών», που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Athens Comics Library, σε συνεργασία με το Refugee Week Greece, και το οποίο είναι ενταγμένο στο Europe Challenge 2022 του European Cultural Foundation. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη θεραπευτική δύναμη των ιστοριών και τις βιβλιοθήκες ως ασφαλείς χώρους ίασης.

Σκοπός της δράσης «Η Δύναμη των Λέξεων» ήταν να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης ήταν η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

Η δράση είχε συνολική διάρκεια έξι εβδομάδων, με δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2023, δια ζώσης, στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και συμμετείχαν συνολικά 11 προπτυχιακοί φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι κύριες δυσκολίες που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν ήταν άγχος, κατάθλιψη και μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Εικόνα με το λογότυπο της δράσης και χειρόγραφα και εκτυπωμένα χαρτιά.

Οι συναντήσεις ήταν δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να νιώσουν συναισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ευχαρίστησης και τέλος να μπορέσουν να εκφραστούν γράφοντας, βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας ή συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Συνοπτικά, σε κάθε συνάντηση, με εξαίρεση την αρχική που επιπροσθέτως έγινε η σύσταση και γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους, πραγματοποιούνταν αρχικά μία δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα το «Σεντούκι του Παππού», η οποία είχε ως στόχο την ουσιαστικότερη γνωριμία των συμμετεχόντων, το «δέσιμο» της ομάδας και την δημιουργία κλίματος ασφάλειας και άνεσης. Στη συνέχεια, δίνονταν στα μέλη της ομάδας μία δραστηριότητα στην οποία ενθαρρύνονταν να εκφραστούν, να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να αλληλεπιδράσουν, π.χ. «Μια φωτογραφία από το παρελθόν». Η κεντρική δραστηριότητα είχε ως αντικείμενο τη δημιουργική γραφή βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας και οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή να διαβάσουν το κείμενό τους στην ομάδα και να δεχθούν σχόλια. Κάθε συνάντηση ολοκληρώνονταν με ένα παιχνίδι, με σκοπό την ενίσχυση του κλίματος θετικής αλληλεπίδρασης.

Τη δράση ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι Βιβλιοθηκονόμοι Αγγελική Γιαννοπούλου, Ευγενία Ορφανού και Αθανασία Σαλαμούρα, και η Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Χρυσάνθη Μηλιτσοπούλου. Την εποπτεία για τα θέματα ψυχικής υγείας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Ψυχολόγος της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη δράση συμμετείχαν η Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη, ΕΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνική Εργασίας, που συνέβαλε καθοριστικά στην συνολική εκπόνηση της δράσης, καθώς επίσης διεξήγαγε μία από τις συναντήσεις της, και τον Πατρινό λογοτέχνη κ. Κώστα Λογαρά που παρευρέθηκε ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μία συνάντηση της δράσης. Ευχαριστούμε θερμά και τους δύο για τη συμμετοχή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης στους/ις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να αποτιμηθεί το επίπεδο ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, τόσο ως προς τη συνολική ικανοποίηση που αισθάνθηκαν όσοι/ες συμμετείχαν, αλλά και ως προς τη συνέχιση/επανάληψη της δράσης. Πιο συγκεκριμένα, σε κλίμακα 1-5 (από Διαφωνώ απόλυτα σε Συμφωνώ απόλυτα), οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είχαν βαθμολογία με μέσο όρο μεγαλύτερο από 4,4 στις περισσότερες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα στην άποψή τους για την ικανοποίησή από γενικότερη οργάνωση της δράσης, την ικανοποίησή από τις εβδομαδιαίες δράσεις, καθώς και για το κατά πόσο οι καθοδηγήτριες τους/ις βοήθησαν να αισθανθούν άνετα και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους. Επιπροσθέτως, στις απαντήσεις διαφάνηκε η επιθυμία τους για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της δράσης, καθώς η ερώτηση για την ικανοποίησή τους από τη συνολική διάρκεια της δράσης, είχε βαθμολογία 3,8.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, στο σημείο του ερωτηματολογίου που ζητούσε να εισαχθεί κάποιο σχόλιο-παρατήρηση, πολλοί/ες αναφέρθηκαν στο όμορφο κλίμα που υπήρχε, στη άνεση που ένιωθαν και στα θετικά συναισθήματα που είχαν κατά τις συναντήσεις, γεγονός που σίγουρα αποδεικνύει την επιτυχία της δράσης «Η Δύναμη των Λέξεων» στο σύνολό της, καθώς επετεύχθη ο αρχικός σκοπός. Η ΒΚΠ λαμβάνει πολύ σοβαρά όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και με βάση αυτά σχεδιάζει βελτιωμένες επαναλήψεις της δράσης.