Από τις 13 Ιουλίου 2023, το Dissertations & Theses Citation Index της ProQuest™ θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην πλατφόρμα Web of Science και θα προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης σε 5,5 εκατομμύρια εγγραφές διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών μαζί με τις περιλήψεις, οι οποίες προέρχονται από 4.100 ιδρύματα διεθνώς. Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν μοναδικό περιεχόμενο σε επίπεδο διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών παράλληλα με έρευνα από διάφορες πηγές στα αποτελέσματα αναζήτησης στο περιβάλλον της Web of Science.

Η διάθεση του ProQuest Dissertations & Theses Citation Index θα γίνει σε δύο φάσεις. Τον Ιούλιο θα είναι δυνατή η αναζήτηση μεταδεδομένων των διατριβών και των μεταπτυχιακών εργασιών καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του περιεχομένου της ProQuest στο περιβάλλον της Web of Science. Σε δεύτερη φάση που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023, θα προστεθούν οι σύνδεσμοι παραπομπών (citation linkages).