Κατά τη διάρκεια του 2021 έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα στην ερευνητική κοινότητα, τα οποία επηρέασαν τομείς όπως η κλινική ιατρική, η κλιματική αλλαγή, η πολιτική και η τεχνολογική καινοτομία. Ο εκδότης Springer Nature, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις εξελίξεις, επέλεξε εργασίες με μεγάλο αντίκτυπο από 60 περίπου επιστημονικά πεδία και τις διαθέτει ελεύθερα προς ανάγνωση και διαμοιρασμό μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

Μπορείτε να περιηγηθείτε ανά επιστημονικό πεδίο και να επιλέξετε τον τύπο της εργασίας, περιοδικό ή βιβλίο, εδώ.