Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στη βάση δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG) που αφορά στη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12000 Ελληνικών κειμένων και 3700 Ελλήνων συγγραφέων, χρονολογούμενα από τον Όμηρο εώς το 1453 μ.Χ.