Το Ιδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να οργανώσει μια Έκθεση Εικαστικών Έργων στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Η έκθεση προγραμματίζεται να λάβει χώρα κατά την περίοδο 1-30 Οκτωβρίου 2018.

Καλούνται τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή τους στην Έκθεση Εικαστικών προς την Επιτροπή που συντονίζει την Έκθεση, στην διεύθυνση info@lis.upatras.gr.
– Στην πρότασή τους οι προτείνοντες θα πρέπει να επισυνάψουν δείγμα των έργων, και πληροφορίες για το είδος του έργου και διαστάσεις.
– Το θέμα του email πρέπει να είναι: Έκθεση Εικαστικών.
– Προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι η 15 Ιουνίου 2018.