Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μπορούν να εξυπηρετούνται στη Βιβλιοθήκη στο Κουκούλι για θέματα διανομής/επιστροφής συγγραμμάτων “Ευδόξου” τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από 11:00 έως 13:00. Η εξυπηρέτηση τους γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι λοιπές υπηρεσίες αναγνωστηρίου και δανεισμού βιβλίων γίνονται καθημερινά κατά το ωράριο που ισχύει σε κάθε περίοδο.