Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διεκόπη η πρόσβαση στις βάσεις Web of Science και Journal Citation Reports λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία προμήθειας Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για το έτος 2013.

Η πρόσβαση στις βάσεις θα αποκατασταθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την οποία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.