Διεύθυνση

 • Τσάκωνας Γιάννης, PhD, 2610 962844, john@lis.upatras.gr (αναπληρωτής Προϊστάμενος)

Μονάδα Προσκτήσεων, Τεκμηρίωσης & Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης

 • Βασιλείου Γεωργία, 2610 969619, gogo@lis.upatras.gr
 • Ιωάννου Ελένη, 2610 969617, ioan@lis.upatras.gr
 • Μπούρας Αλκιβιάδης, 2610 969616, abouras@upatras.gr
 • Σατλάνης Βασίλης, 2610 969618, vsat@lis.upatras.gr

Μονάδα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας & Ανάπτυξης

Μονάδα Αναγνωστηρίων & Δανεισμού

 • Σακελλάρη Νίκη, 2610 969620, illin@lis.upatras.gr
 • Γιαννοπούλου Γεωργία, 2610 969613, ggiannop@upatras.gr

Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών

 • Γεωργίου Παναγιώτης, MSc, 2610 969623, panos@lis.upatras.gr
 • Γκόγκου Δέσποινα, MA, 2610 969626, gkogkou@upatras.gr
 • Λοτσάρη Δώρα, 2610 969628, dlotsari@upatras.gr
 • Σύψα Κωνσταντίνα, 2610 969673, dina@lis.upatras.gr
 • Φραντζή Μαρία, 2610 969624, maria@lis.upatras.gr

Μονάδα Διοίκησης & Γραμματείας

 • Γιαννοπούλου Αγγελική, MBA, 2610 969615, agianop@upatras.gr