Διορθώσεις στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής έχουν διορθωθεί διάφορα προβλήματα που παρατηρούνταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διορθώθηκαν σφάλματα στη ροή της ανάρτησης εργασιών και στην διεπαφή
  • Ενημερώθηκε η εφαρμογή Handle για την απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών και πλέον λειτουργεί με την απαιτούμενη σταθερότητα.

Τέλος, προστέθηκε στη Νημερτή μια νέα συλλογή για την ανάρτηση εργασιών μελών ΔΕΠ και ερευνητών σε μονογραφίες (κεφάλαια βιβλίων). Μπορείτε να βρείτε τη συλλογή αυτή στη διεύθυνση https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/9861.

Δωρεάν αναβάθμιση λογαριασμών Mendeley

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διατίθεται πλέον στα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας η δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης των λογαριασμών του συστήματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley στο πρόγραμμα Premium. Η αναβάθμιση μπορεί να ισχύσει τόσο για υπάρχοντες, όσο και για νέους χρήστες. Για να ενεργοποιηθεί ή να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο Mendeley με τα ωφελήματα του Premium προγράμματος, χρειάζεται να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.mendeley.com/promo/upatras-15/

Ο σύνδεσμος αναβάθμισης είναι έγκυρος για τους πρώτους 500 χρήστες και θα διαρκέσει για τους υπόλοιπους μήνες του 2015. Όσοι θέλουν να αναβαθμίσουν τον λογαριασμό τους στο Mendeley θα πρέπει να έχουν έναν ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τύπου upatras.gr, συμπεριλαμβανομένων Τμηματικών διευθύνσεων, π.χ. math.upatras.gr.

Η αναβάθμιση προσφέρει τα παρακάτω:

  • Αύξηση του χώρου αποθήκευσης της προσωπικής βιβλιοθήκης σας στο Mendeley από τα 2 στα 5 GB
  • Αύξηση του χώρου αποθήκευσης των ομάδων από τα 100 MB στα 20 GB
  • Αύξηση του αριθμού μελών σε ιδιωτικές ομάδες (private group) από τα 3 στα 25 μέλη
  • Αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών ομάδων από 1 σε απεριόριστο αριθμό.

Η Βιβλιοθήκη κάνει ήδη ενέργειες για να επεκταθεί το χρονικό διάστημα και στα επόμενα έτη. Η αναβάθμιση αυτή προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης ολοκλήρωσαν τα προγράμματα πιστοποίησης του Mendeley, ως ένα μέτρο παροχής καλύτερων υπηρεσιών στην κοινοτητά μας.