Έναρξη Ανοικτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας 2012-13

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει και φέτος και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας – Open Workshop on Information Literacy.

Το Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας – http://openworkshop.wordpress.com είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blended learning) που συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας σε τάξη και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο όρος “εργαστήριο” αντανακλά την έμφαση στην ενεργητική μάθηση, δηλαδή την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω συνεργατικών και ατομικών δραστηριοτήτων.

Το Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες κυρίως των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Ανοικτό Εργαστήριο έχει προγραμματίσει τα παρακάτω αυτοτελή εκπαιδευτικά προγράμματα:

  1. Ερευνητική Καινοτομία & Δημιουργικότητα
  2. Πληροφοριακή Παιδεία
  3. Στοιχεία Ερευνητικής Μεθοδολογίας
  4. Αποτελέσματα Έρευνας – Συγγραφή, Δημοσίευση & Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών
  5. Επαγγελματική Ανάπτυξη & Προοπτική (σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης)
  6. Τεχνικές Διά Βίου Μάθησης

Αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του προγράμματος – http://openworkshop.pbworks.com

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καθώς οι θέσεις συμμετεχόντων είναι περιορισμένες, παρακαλούμε για την συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης συμμετοχής – http://tinyurl.com/owil2012af

Οι τακτικές συναντήσεις του Ανοικτού Εργαστηρίου λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη 6:00-7:00 μμ μέσω Διαδικτύου.

Βράβευση του Ανοικτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών “Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας” επιλέχθηκε ανάμεσα σε 91 προτάσεις και του απονεμήθηκε Σφραγίδα Καλής Διδακτικής Πρακτικής (Good Practice Seal) για την καινοτόμο αξιοποίηση Διαδικτυακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, στα πλαίσια της δράσης Μάθηση 2.0+ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η δράση Μάθηση 2.0+ έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Το Ανοιχτό Εργαστήριο παρουσιάστηκε στην ημερίδα για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση 2.0, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα.

 

Έναρξη του 2ου κύκλου του Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας

Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012, ξεκινά ο δεύτερος και βασικός κύκλος του Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας.

Με ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνδυάζουμε πλούσια θεματολογία με ενεργητική μάθηση πάνω στα τρία γνωστά “νήματα” του προγράμματος σπουδών:

  • Πληροφοριακή Παιδεία
  • Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη
  • Διά βίου Μάθηση & Επαγγελματική Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον συνεργατικό ιστοτόπο του εργαστηρίου στη διεύθυνση http://openworkshop.pbworks.com/.