Αλλαγή του τρόπου πρόσβασης του ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016, κατόπιν αλλαγών στον τρόπο πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο στην Πανεπιστημιούπολη, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Βιβλιοθήκης, απαιτείται σύνδεση σε αυτό με τα στοιχεία του UPnet ID σας. Σύμφωνα με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων που φροντίζει το θέμα:

  • Αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο με όνομα “UPnet” .
  • Στη συνέχεια θα χρειαστεί να ανοίξετε ένα browser και να επιχειρήστε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε σελίδα. Τότε θα ανακατευθυνθείτε σε μια νέα όπου θα πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία του UPnet ID σας.
  • Η πρόσβαση σας στο δίκτυο περιορίζεται σε πλοήγηση στο internet.
  • Αν επιθυμείτε να μην καταχωρείτε κάθε φορά που συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο τα στοιχεία σας μπορείτε να κάνετε χρήση του δικτύου Eduroam. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό οδηγό του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύων.

Αναβάθμιση ασύρματου δικτύου Βιβλιοθήκης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι -με φροντίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων- αναβαθμίστηκε το κοινόχρηστο ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης, το οποίο απευθύνεται στους χρήστες της ΒΚΠ κατόχους φορητών υπολογιστών (laptops) και τους παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το φορητό τους υπολογιστή εντός της Βιβλιοθήκης. Στη Βιβλιοθήκη πλέον βρίσκονται σε λειτουργία δύο ασύρματα δίκτυα, τα UPNET και Eduroam.

Για τη χρήση του Eduroam οι χρήστες θα πρέπει να ρυθμίσουν κατάλληλα το προφίλ του ασύρματου αυτού δικτύου. Για ευκολία προτείνεται να εγκαταστήσουν την εφαρμογή eduroam Configuration Assistant Tool, που δημιουργεί το προφίλ του ασύρματου δικτύου και εισάγει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αν αυτά λείπουν από το λειτουργικό σύστημα, ενώ υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, όπως MS Windows (Vista, 7, 8, 8.1), Apple OS X (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite), Apple iOS, και Linux. Σε άλλα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζονται από το eduroam CAT (π.χ. Android), οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις χειροκίνητες ρυθμίσεις που προτείνονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.

Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι η δυτική πλευρά του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.

Η χρήση των δικτύων οφείλει να είναι σύμφωνη με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών”.