Έκδοση του Journal Citations Reports 2023

Η έκδοση Journal Citations Reports (JCR) 2023 για το έτος 2022 περιλαμβάνει πλέον τον δείκτη Journal Impact Factor (JIF) για όλα τα περιοδικά της συλλογής Web of Science Core Collection, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών από τα ευρετήρια Arts and Humanities Citation Index και Emerging Sources Citation Index. Διευρύνοντας την κάλυψη περιοδικών, όπως ανοικτής πρόσβασης, αλλά διατηρώντας τα υψηλά κριτήρια επιλογής περιοδικών, ο JIF αποτελεί πλέον έναν δείκτη αξιοπιστίας καθώς και μια μονάδα μέτρησης (measure) του ακαδημαϊκού αντίκτυπου σε επίπεδο περιοδικού. Επίσης, ο δείκτης JIF σε αυτά τα περιοδικά συνεπάγεται και τη διάθεση άλλων δεικτών, περιγραφικών δεδομένων και οπτικοποιήσεων που θα βοηθήσουν τους ερευνητές να αξιολογούν καλύτερα ένα περιοδικό, όπως να καταλαβαίνουν το περιεχόμενο και το κοινό ενός περιοδικού βλέποντας τα πιο πρόσφατα άρθρα και τις χώρες και τους φορείς εργασίας των συγγραφέων αυτών των άρθρων.

Αποκατάσταση πρόσβασης στο Web of Knowledge

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα Web of Knowledge, η οποία περιλαμβάνει το Web of Science, το Journal Citation Reports και το Essential Science Indicators. Η πρόσβαση αποκαθίσταται κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού προμήθειας βάσεων δεδομένων του Πανεπιστημίου μας.

To Web of Science είναι μια ευρεώς γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας. To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων.

Στα ήδη γνωστά ευρετήρια της βάσης, βλ. Science Citation Index Expanded (1970-έως σήμερα), Social Sciences Citation Index (1970-έως σήμερα) και Arts & Humanities Citation Index (1975-έως σήμερα), προστίθενται τα εξής:

  • Emerging Sources Citation Index: 2015-έως σήμερα
  • KCI-Korean Journal Database: 1980-έως σήμερα
  • Russian Science Citation Index: 2005-έως σήμερα
  • SciELO Citation Index: 1997-έως σήμερα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, πληκτρολογείτε http://webofknowledge.com. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω διευθύνσεων δικτύου του Πανεπιστημίου μας. Παράλληλα, μέσα από την ίδια πλατφόρμα, δίνεται πρόσβαση στις εξής βάσεις δεδομένων:

  • Journal and Highly Cited Data, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημωνικών περιοδικών
  • Essential Science Indicators, η οποία δίνει πρόσβαση σε βασικούς δείκτες ερευνητικής αποτελεσματικότητας ανά θέμα, πρόσωπο ή ίδρυμα.

 

Οι χρήστες των συστημάτων αυτών μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς για εξατομικευμένη χρήση.

Έναρξη υπηρεσίας My Research Dashboard από τον Elsevier

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier εγκαινιάζει την υπηρεσία My Research Dashboard, η οποία επιτρέπει σε συγγραφείς που δημοσιεύουν στα επιστημονικά περιοδικά του να μαθαίνουν με περισσότερες λεπτομέρειες και ταχύτερα στοιχεία που αφορούν την απήχηση των εργασιών τους. Η νέα αυτή υπηρεσία είναι δωρεάν για τους συγγραφείς των επιστημονικών περιοδικών του Elsevier και θα αντικαταστήσει τις υπηρεσίες CiteAlerts και Article Usage Alerts. Πρόκειται για μια εξατομικευμένη διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία θα παρέχει:

  • δεδομένα για το που βρίσκονται οι αναγνώστες των εργασιών σας και για ποιους επιστημονικούς κλάδους ενδιαφέρονται
  • λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς εντοπίζονται οι δημοσιεύσεις
  • άμεση πληροφόρηση σχετικά με το πώς μεταφορτώνονται, διαμοιράζονται και αναφέρονται οι δημοσιεύσεις

To My Research Dashboard συλλέγει, αναλύει και προβάλει στοιχεία από το Scopus, το ScienceDirect και το Mendeley για να αποτυπώσει τα δεδομένα αναφορών όλων των δημοσιεύσεων ενός ερευνητή, καθώς επίσης και τα ανώνυμα στοιχεία χρήσης από όλες τις δημοσιεύσεις των περιοδικών του Elsevier.

Η πρόσβαση στο My Research Dashboard απαιτεί έναν λογαριασμό χρήστη, αλλά όσοι ερευνητές είχαν προσωπικούς λογαριασμούς είτε στο Scopus, είτε στο ScienceDirect, μπορούν να συνδέονται με την εφαρμογή με εκείνα τα στοιχεία.

https://www.myresearchdashboard.com

Νέος δείκτης απήχησης στο Scopus

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus ανέπτυξε έναν ακόμα δείκτη μέτρησης για την αποτίμηση της αξίας των επιστημονικών περιοδικών. Πρόκειται για τον δείκτη IPP – Impact per Publication (Απήχηση ανά Δημοσίευση). Ο δείκτης αυτός αποδίδει την αναλογία των παραπομπών ανά άρθρο. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης διαιρεί τον αριθμό των αναφορών που συγκεκτρώνουν οι εργασίες των τριών προηγούμενων ετών (Y1, Y2, Y3) σε ένα έτος (στο έτος ενδιαφέροντος Y) με τον αριθμό των εργασιών που δημοσιεύθηκαν τα τρία αυτά έτη (Y1, Y2, Y3). Με αυτή την προσθήκη, η βάση Scopus παρέχει στους ερευνητές έναν ακόμα δείκτη μέτρησης, σύγκρισης και αποτίμησης των επιστημονικών περιοδικών, ώστε να κρίνουν με ασφάλεια ενδιαφέροντα περιοδικά για δημοσίευση. Μπορείτε να εντοπίσετε το δείκτη αυτό είτε μέσω του εργαλείου “Compare journals”, είτε οπουδήποτε αλλού στο Scopus.