Λειτουργία πλατφόρμας Meta για τη βιοϊατρική πληροφόρηση

Η πλατφόρμα Meta αναπτύχθηκε με σκοπό να στηρίξει την βιοϊατρική έρευνα μειώνοντας το χρόνο αναζήτησης και βελτιώνοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης για να μπορεί να εντοπίζει, να αναλύει και να διασυνδέει αυτόματα τις πιο πρόσφατες βιοϊατρικές προδημοσιεύσεις και εργασίες μεταφέροντας τη σχετική έρευνα στις τροφοδοτήσεις (feeds) του χρήστη, ακόμη και στο κινητό του, αλλά και αποστέλλοντας την κατευθείαν στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Οι αυτoματοποιημένες τροφοδοτήσεις μπορούν να εξατομικευθούν έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσαρμόζει την πληροφόρηση στις ερευνητικές ανάγκες του, ενώ παράλληλα μπορεί να ακολουθεί τροφοδοτήσεις που επιμελούνται τρίτοι και οι οποίες προσφέρουν υλικό από διάφορες θεματικές περιοχές, επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από το Chan Zuckerberg Initiative.