Διακοπή λειτουργίας ψηφιακών συλλογών

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων οι ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίς δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το προσωπικό μας εργάζεται για την επαναφορά τους σε ασφαλές καθεστώς.

Περιοδικά των ψηφιακών συλλογών της ΒΚΠ στο Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών της ΕΒΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα περιοδικά των ψηφιακών συλλογών «Κοσμόπολις»«Πλειάς» και «Δανιηλίς» βρίσκονται στο συγκεντρωτικό Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών που δημιουργήθηκε και διατίθεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Στο αλφαβητικό αυτό ευρετήριο παρατίθενται ψηφιοποιημένες περιοδικές εκδόσεις από διάφορους οργανισμούς πληροφόρησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΒΕ “Σε κάθε εγγραφή περιοδικού καταγράφονται πληροφορίες – όπου αυτές είναι διαθέσιμες – όπως ο τίτλος, ο υπότιτλος (όπου είναι απαραίτητος για λόγους ταυτοποίησης), η χρονική περίοδος κάλυψης των ψηφιακών τεκμηρίων, ο σύνδεσμος πρόσβασης, καθώς και τα στοιχεία του οργανισμού πληροφόρησης που το διαθέτει.”

Αποκατάσταση πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανηιλίς έχει αποκατασταθεί. Αιτία για αυτή την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών ήταν βλάβη υλικοτεχνικής φύσεως που έχρηζε ποικίλων χρονοβόρων σταδίων αποκατάστασης. Πλέον οι υπηρεσίες λειτουργούν σε νέες υποδομές, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία τους.

Ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανοησή σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις ψηφιακές μας συλλογές στη διεύθυνση http://library.upatras.gr/digital.

Διακοπή υπηρεσιών ψηφιακών συλλογών και ηλεκτρονικής δημοσίευσης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίδα, καθώς επίσης και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης Πασιθέη δεν είναι προσβάσιμες. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάταστασης και για την επαναφορά των υπηρεσιών θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ενημέρωση: Οι υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί στις 18/03/18 (ανακοίνωση).