Κατάταξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Νημερτής

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories (έκδοση Ιανουάριος 2014) για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων ανά τον κόσμο το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής καταλαμβάνει την 311η θέση μεταξύ 1660 ιδρυματικών αποθετηρίων (327 μεταξύ των 1746 αποθετηρίων που συμμετέχουν, θεματικών και ιδρυματικών).