Έκδοση του Journal Citations Reports 2023

Η έκδοση Journal Citations Reports (JCR) 2023 για το έτος 2022 περιλαμβάνει πλέον τον δείκτη Journal Impact Factor (JIF) για όλα τα περιοδικά της συλλογής Web of Science Core Collection, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών από τα ευρετήρια Arts and Humanities Citation Index και Emerging Sources Citation Index. Διευρύνοντας την κάλυψη περιοδικών, όπως ανοικτής πρόσβασης, αλλά διατηρώντας τα υψηλά κριτήρια επιλογής περιοδικών, ο JIF αποτελεί πλέον έναν δείκτη αξιοπιστίας καθώς και μια μονάδα μέτρησης (measure) του ακαδημαϊκού αντίκτυπου σε επίπεδο περιοδικού. Επίσης, ο δείκτης JIF σε αυτά τα περιοδικά συνεπάγεται και τη διάθεση άλλων δεικτών, περιγραφικών δεδομένων και οπτικοποιήσεων που θα βοηθήσουν τους ερευνητές να αξιολογούν καλύτερα ένα περιοδικό, όπως να καταλαβαίνουν το περιεχόμενο και το κοινό ενός περιοδικού βλέποντας τα πιο πρόσφατα άρθρα και τις χώρες και τους φορείς εργασίας των συγγραφέων αυτών των άρθρων.

Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τα δεδομένα για το 2017. Εκτός από την αναμενόμενη επικαιροποίηση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις της υπηρεσίας:

  • Επανασχεδιασμός και βελτίωση της σελίδας του περιοδικού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου, των γεωγραφικών περιοχών και των ιδρυμάτων που καθιστούν ένα περιοδικό σημαντικό.
  • Περισσότερη διαφάνεια σε επίπεδο τεκμηρίου για τον JIF (Journal Impact Factor) και νέοι δείκτες με σκοπό να επικυρωθεί και να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός του JIF, να αναγνωριστεί η συμβολή των διαφορετικών ειδών περιεχομένου στην απόδοση του περιοδικού και να φαίνονται τα περιοδικά και άρθρα που επηρεάζουν την απόδοση του περιοδικού.
  • Νέες εννοιολογικές πληροφορίες: η προσθήκη γεωγραφικών δεδομένων των συγγραφέων και μια λίστα με τα κορυφαία συμβαλλόμενα ιδρύματα καταδεικνύουν την παγκόσμια κοινότητα της δημοσίευσης.

Βασικά σημεία για τα δεδομένα του 2017:

  • 11.655 καταχωρήσεις περιοδικών
  • 234 επιστημονικοί τομείς
  • 80 χώρες
  • 276 περιοδικά έλαβαν για πρώτη φορά JIF

Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Η ΒΚΠ θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι δημοσιεύθηκαν τα δεδομένα του Journal Citation Reports (JCR) για το έτος 2016. Προστέθηκαν 132 περιοδικά με αποτέλεσμα το JCR να καλύπτει πλέον περισσότερους από 11.000 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) σε 236 θεματικές κατηγορίες από 81 χώρες. Καθώς πλέον η υπηρεσία JCR ανήκει στη Clarivate Analytics, συστήνεται η αναφορά στην υπηρεσία να γίνεται ως εξής: “2016 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2017)” .

Έναρξη υπηρεσίας My Research Dashboard από τον Elsevier

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier εγκαινιάζει την υπηρεσία My Research Dashboard, η οποία επιτρέπει σε συγγραφείς που δημοσιεύουν στα επιστημονικά περιοδικά του να μαθαίνουν με περισσότερες λεπτομέρειες και ταχύτερα στοιχεία που αφορούν την απήχηση των εργασιών τους. Η νέα αυτή υπηρεσία είναι δωρεάν για τους συγγραφείς των επιστημονικών περιοδικών του Elsevier και θα αντικαταστήσει τις υπηρεσίες CiteAlerts και Article Usage Alerts. Πρόκειται για μια εξατομικευμένη διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία θα παρέχει:

  • δεδομένα για το που βρίσκονται οι αναγνώστες των εργασιών σας και για ποιους επιστημονικούς κλάδους ενδιαφέρονται
  • λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς εντοπίζονται οι δημοσιεύσεις
  • άμεση πληροφόρηση σχετικά με το πώς μεταφορτώνονται, διαμοιράζονται και αναφέρονται οι δημοσιεύσεις

To My Research Dashboard συλλέγει, αναλύει και προβάλει στοιχεία από το Scopus, το ScienceDirect και το Mendeley για να αποτυπώσει τα δεδομένα αναφορών όλων των δημοσιεύσεων ενός ερευνητή, καθώς επίσης και τα ανώνυμα στοιχεία χρήσης από όλες τις δημοσιεύσεις των περιοδικών του Elsevier.

Η πρόσβαση στο My Research Dashboard απαιτεί έναν λογαριασμό χρήστη, αλλά όσοι ερευνητές είχαν προσωπικούς λογαριασμούς είτε στο Scopus, είτε στο ScienceDirect, μπορούν να συνδέονται με την εφαρμογή με εκείνα τα στοιχεία.

https://www.myresearchdashboard.com

Νέος δείκτης απήχησης στο Scopus

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus ανέπτυξε έναν ακόμα δείκτη μέτρησης για την αποτίμηση της αξίας των επιστημονικών περιοδικών. Πρόκειται για τον δείκτη IPP – Impact per Publication (Απήχηση ανά Δημοσίευση). Ο δείκτης αυτός αποδίδει την αναλογία των παραπομπών ανά άρθρο. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης διαιρεί τον αριθμό των αναφορών που συγκεκτρώνουν οι εργασίες των τριών προηγούμενων ετών (Y1, Y2, Y3) σε ένα έτος (στο έτος ενδιαφέροντος Y) με τον αριθμό των εργασιών που δημοσιεύθηκαν τα τρία αυτά έτη (Y1, Y2, Y3). Με αυτή την προσθήκη, η βάση Scopus παρέχει στους ερευνητές έναν ακόμα δείκτη μέτρησης, σύγκρισης και αποτίμησης των επιστημονικών περιοδικών, ώστε να κρίνουν με ασφάλεια ενδιαφέροντα περιοδικά για δημοσίευση. Μπορείτε να εντοπίσετε το δείκτη αυτό είτε μέσω του εργαλείου “Compare journals”, είτε οπουδήποτε αλλού στο Scopus.