Προσωρινή παύση δυνατότητας σύνδεσης στο αποθετήριο “Νημερτής”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι δυνατή η αυτο-αρχειοθέτηση εργασιών στο ιδρυματικό αποθετήριο Νημερτής για να επιτευχθεί η αναβάθμισή στην έκδοση 7.4, η οποία επιλύει πολλά από τα λειτουργικά ζητήματα (όπως αυτό της απόδοσης) που παρουσιάστηκαν.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υπομονή και την κατανόησή σας.

Προγραμματισμένη διακοπή στη IEEE Xplore Digital Library

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν προγραμματιστεί ενέργειες συντήρησης και αναμένεται να προκληθεί διακοπή πρόσβασης περίπου δύο ωρών στην πλατφόρμα IEEE Xplore Digital Library στις 23 και στις 30 Ιουλίου κατά το χρονικό διάστημα 16.00-20.00 (ώρα Ελλάδος).

Διακοπή διαδικτυακών υπηρεσιών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 θα γίνουν ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της Βιβλιοθήκης που φιλοξενούνται οι κεντρικές δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές του Πανεπιστημίου.

Ως αποτέλεσμα αυτών από το βράδυ της Παρασκευής έως το βράδυ του Σαββάτου όλα τα διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα της ΒΚΠ δεν θα είναι διαθέσιμα.

Διακοπή λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 από 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. έχουν προγραμματιστεί εργασίες στις υπολογιστικές υποδομές της ΒΚΠ και ως απόρροια αυτών θα τεθεί εκτός λειτουργίας το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων της.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τo Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. έχουν προγραμματιστεί ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της ΒΚΠ στο οποίο στεγάζονται βασικές υπολογιστικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Ως απόρροια αυτών θα τεθεί εκτός λειτουργίας το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων της Βιβλιοθήκης.