Δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στη βάση CAB Abstracts

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί περίοδος δοκιμαστικής πρόσβασης (trial period) στη βάση δεδομένων CAB Abstracts. Η CAB Abstracts παρέχει πρόσβαση σε παγκόσμια βιβλιογραφία περιλαμβάνοντας περίπου 8,9 εκατ. εγγραφές από το 1973 μέχρι σήμερα και καλύπτει τη θεματική περιοχή των Βιοεπιστημών και πιο συγκεκριμένα τις περιβαλλοντικές επιστήμες, κτηνιατρική, γεωπονία, κ.α.

Σε συνδυασμό με τη CABI Full Text, παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 410.000 άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων και αναφορές, εκ των οποίων το 80% δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικά κάπου αλλού.

Η περίοδος δοκιμαστικής πρόσβασης θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουνίου 2023 και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.cabdirect.org/

Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικό υλικό και ηχογραφήσεις σεμιναρίων στον σύνδεσμο https://www.cabi.org/product-training/cab-abstracts-on-cab-direct/.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ. η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ.)

Δοκιμαστική πρόσβαση στην ProQuest Dissertations & Theses Global

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δωρεάν δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στην πηγή ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT). Πρόκειται για μια διαθεματική συλλογή με 5 εκατομμύρια περίπου εγγραφές διατριβών και εργασιών, εκ των οποίων σχεδόν 3 εκατομμύρια είναι σε πλήρες κείμενο.

Η περίοδος δοκιμαστικής πρόσβασης θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Απριλίου 2022 και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://trials.proquest.com/access?token=cQdOLyIXHeoYKkaUxFSkKHpHA.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα επιλέξετε τον τίτλο της βάσης, που θα σας οδηγήσει στη σελίδα της πηγής προκειμένου να ξεκινήσετε την αναζήτηση (Start your search). Παράλληλα, δίπλα από τον τίτλο της βάσης μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε  “Cross searchable on ProQuest” και θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα αναζήτησης της Proquest, όπου επιλέγοντας την ενότητα Dissertations & Theses μπορείτε να ψάξετε τις διατριβές και εργασίες.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ. η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ.)

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Sources Chrétiennes Online

Λογότυπο Sources Chrétiennes OnlineΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης δεδομένων Sources Chrétiennes Online (SCO) που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021.

Αναλυτική περιγραφή της βάσης υπάρχει στην ακόλουθη σελίδα, https://about.brepolis.net/sources-chretiennes-online-sco/ ενώ μπορείτε να την επισκεφθείτε μέσω της ακόλουθης σελίδας http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=34.

Προς το παρόν, η βάση περιλαμβάνει τους 305 από τους 600 τόμους, που περιλαμβάνει η έντυπη συλλογή. Τα μεταδεδομένα για τους τόμους, τους συγγραφείς και τους τίτλους υπάρχουν ήδη στη βάση καθώς αναμένεται μέχρι το 2025 να περιληφθούν όλοι οι τόμοι της έντυπης συλλογής. Εάν θέλετε να αναζητήσετε και να εντοπίσετε μόνο τους τόμους που έχει περιληφθεί το πλήρες κείμενό τους στη βάση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή “Available only” στην καρτέλα για φυλλομέτρηση (Browse).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή ομιλιών “Βιοϊατρικής και Επιστημών Ζωής” του HSTalks

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, ξεκινάει περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης (trial) στη συλλογή ομιλιών Βιοϊατρικής και Επιστημών Ζωής (Biomedical & Life Sciences Collection) της βάσης HSTalks. Η πρόσβαση θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://hstalks.com/biosci/

Η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 2.700 διαλέξεις και ομιλίες σε μορφή σεμιναρίου, που παρουσιάζονται από κορυφαίους ειδικούς. Πρόκειται για ομιλίες εισαγωγικού και προχωρημένου επιπέδου που είναι οργανωμένες ανά θεματική κατηγορία. Συνήθως, οι ομιλίες αποτελούν μέρος μιας σειράς. Κάθε σειρά στη συλλογή οργανώνεται και εποπτεύεται από έναν επιμελητή, ο οποίος είναι κορυφαίος στο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Οι ομιλητές επιλέγονται με κριτήριο τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους και κάθε ομιλία δημιουργείται ειδικά για τη συλλογή. Οι ομιλίες είναι διάρκειας 30-50 λεπτών και συνδυάζουν πολυμεσική παρουσίαση δεδομένων. Επίσης, περιλαμβάνουν διαφάνειες σε εκτυπώσιμη μορφή (handouts) και ένα απλό εργαλείο ενσωμάτωσης της ομιλίας ή μέρους αυτής σε συστήματα ή πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, όπως eClass.

Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter  για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων. Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 400 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική:

Science, Technology, Engineering, Medicine
Social Sciences and Humanities

Ο De Gruyter προσφέρει βασικό περιεχόμενο αναγνωρισμένων επιστημονικών εταιρειών, όπως International Union of Pure and Applied Chemistry,Mineralogical Society of America, Society for Biochemistry and Molecular Biology,Mineralogical Society of Great Britain and Ireland,American Energy Society, German Mathematical Society, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, European Optical Society, International Federation of Library Associations and Institutions και Societas Linguistica Europaea. Παράλληλα, 114 περιοδικά του De Gruyter περιλαμβάνονται στα Clarivate Analytics Journal Citation Reports και απέκτησαν Impact Factor το 2019, ενώ 62 περιοδικά βελτίωσαν την κατάταξή τους. Μεταξύ των περιοδικών με υψηλή κατάταξη είναι:

  • Theoretical Linguistics: θέση 1/187 σε Linguistics
  • Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: θέση 5/29 σε Medical Laboratory Technology
  • Reviews in Mineralogy & Geochemistry: θέση 1/30 σε Mineralogy και 4/85 σε Geochemistry & Geophysics
  • Advances in Nonlinear Analysis: θέση 11/324 in Mathematics και 21/260 σε Applied Mathematics
  • Holzforschung: θέση 4/21 σε Materials Science, Paper & Wood και 24/68 σε Forestry
  • Fractional Calculus and Applied Analysis: θέση 7/324 σε Mathematics, 12/260 σε Applied Mathematics και14/106 σε Mathematics, Interdisciplinary Applications
  • Journal of Numerical Mathematics: θέση 6/324 σε Mathematics και 11/260 σε Applied Mathematics
  • Nanophotonics: θέση 7/97 σε Optics, 18/154 σε Applied Physics, 22/103 σε Nanoscience & Nanotechnology και 44/314 σε Materials Science
  • Corpus Linguistics and Linguistic Theory: θέση 15/187 σε Linguistics
  • Reviews in Chemical Engineering: θέση 20/143 σε Chemical Engineering

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).