Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter  για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων. Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 400 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική:

Science, Technology, Engineering, Medicine
Social Sciences and Humanities

Ο De Gruyter προσφέρει βασικό περιεχόμενο αναγνωρισμένων επιστημονικών εταιρειών, όπως International Union of Pure and Applied Chemistry,Mineralogical Society of America, Society for Biochemistry and Molecular Biology,Mineralogical Society of Great Britain and Ireland,American Energy Society, German Mathematical Society, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, European Optical Society, International Federation of Library Associations and Institutions και Societas Linguistica Europaea. Παράλληλα, 114 περιοδικά του De Gruyter περιλαμβάνονται στα Clarivate Analytics Journal Citation Reports και απέκτησαν Impact Factor το 2019, ενώ 62 περιοδικά βελτίωσαν την κατάταξή τους. Μεταξύ των περιοδικών με υψηλή κατάταξη είναι:

 • Theoretical Linguistics: θέση 1/187 σε Linguistics
 • Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: θέση 5/29 σε Medical Laboratory Technology
 • Reviews in Mineralogy & Geochemistry: θέση 1/30 σε Mineralogy και 4/85 σε Geochemistry & Geophysics
 • Advances in Nonlinear Analysis: θέση 11/324 in Mathematics και 21/260 σε Applied Mathematics
 • Holzforschung: θέση 4/21 σε Materials Science, Paper & Wood και 24/68 σε Forestry
 • Fractional Calculus and Applied Analysis: θέση 7/324 σε Mathematics, 12/260 σε Applied Mathematics και14/106 σε Mathematics, Interdisciplinary Applications
 • Journal of Numerical Mathematics: θέση 6/324 σε Mathematics και 11/260 σε Applied Mathematics
 • Nanophotonics: θέση 7/97 σε Optics, 18/154 σε Applied Physics, 22/103 σε Nanoscience & Nanotechnology και 44/314 σε Materials Science
 • Corpus Linguistics and Linguistic Theory: θέση 15/187 σε Linguistics
 • Reviews in Chemical Engineering: θέση 20/143 σε Chemical Engineering

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση σε περιοδικά της American Physiological Society

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στα περιοδικά της American Physiological Society για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2020. Πρόκειται για 12 τίτλους και μπορείτε να τους επισκεφθείτε μέσω της ιστοσελίδας https://journals.physiology.org/.

Αναλυτικά οι τίτλοι:

 • American Journal of Physiology – Cell Physiology
 • American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism
 • American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology
 • American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology
 • American Journal of Physiology – Lung, Cellular and Molecular Physiology
 • American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
 • American Journal of Physiology – Renal Physiology
 • Physiological Genomics
 • Journal of Applied Physiology
 • Journal of Neurophysiology
 • Physiological Reviews
 • Physiology

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο Proceedings of the National Academy of Sciences

Η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο γνωστό διαθεματικό ερευνητικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences έως τις 7 Ιουλίου 2020. Η πρόσβαση ισχύει για περιεχόμενο που χρονολογείται από το 1915 και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://www.pnas.org/.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην IEEE eLearning Library

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση τον καιρό του κορωνοϊού παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην IEEE eLearning Library έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η IEEE eLearning Library προσφέρει υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα σε θέματα συναφή με τις επιστήμες της μηχανικής (αερομηχανική, βιοτεχνολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτική, ενέργεια, κλπ). Παρέχει εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, παρέχοντας στο διδακτικό προσωπικό και στους σπουδαστές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εμπλουτισμένους τρόπους μάθησης.

Κατά τη χρήση του περιεχομένου της IEEE eLearning Library, παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω (αντιγραφή από το μήνυμα του παρόχου):

 1. IEEE is the owner of all rights, titles, and interests in and to the database, including all copyright and other intellectual property rights under United States and International laws.
 2. The database is offered herein on an “as is” basis. IEEE makes no warranty as to the quality, performance, or compatibility of the database.
 3. Authorized users are not permitted to create a searchable archive by using robots or intelligent agents to access, search, and/or systematically download any portion of IEEE Xplore.

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην βάση δεδομένων Statista

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 2 Μαρτίου θα παρέχεται περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων Statista. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως με στατιστικά δεδομένα και δεδομένα αγοράς, παρέχοντας πρόσβαση σε περίπου 1,5 εκατ. στατιστικές μελέτες, προβλέψεις και αναφορές, καθώς και σε infographics 80.000 θεμάτων από 22.500 πηγές. Η Statista συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, δημοσκοπήσεις, απόψεις καταναλωτών και δημογραφικές τάσεις.

Η δοκιμαστική πρόσβαση θα διαρκέσει από τις 2 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου και θα είναι εφικτή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.statista.com/.