Έναρξη υπηρεσίας ηχητικών ενημερωτικών δελτίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υπηρεσία έκδοσης ηχητικών ενημερωτικών δελτίων για τους εντυποανάπηρους χρήστες μας και όχι μόνο. Μπορείτε να βρίσκετε τις ενημερώσεις αυτές, οι οποίες παρέχουν μια γρήγορη σύνοψη των νέων της Βιβλιοθήκης μας, στην ιστοσελίδα μας https://library.upatras.gr/podcasts, στο Soundcloud και στο Google Podcasts.