Πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς στη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με την Κοινωνική Μέριμνα καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα Προσβασιμότητα Εκπαιδευτικού Υλικού.

Η έντυπο-αναπηρία ως όρος αναφέρεται στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου υλικού χωρίς υποβοήθηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω μιας φυσικής αναπηρίας που δεν του/της επιτρέπει να κρατήσει ένα βιβλίο, λόγω μιας αντιληπτικής ή μαθησιακής δυσκολίας, όπως δυσλεξία, λόγω τύφλωσης ή οπτικής αναπηρίας. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που πρακτικά απαγορεύει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην πληροφορία και τη γνώση. Η δημιουργία προσβάσιμου υλικού, δηλαδή υλικού που οι εντυποανάπηροι χρήστες μπορούν ευκολά να διαβάσουν απαιτεί μεγάλο αριθμό ατόμων.

Για τον λόγο αυτό, εάν θέλετε να βοηθήσετε τους έντυπο-ανάπηρους φοιτητές, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς στη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού και στήριξης ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών και της Κοινωνικής Μέριμνας, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση.

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε βιβλία και διδακτικό υλικό προσβάσιμο σε έντυπο-ανάπηρους φοιτητές με τη σάρωση διδακτικού και εξεταστέου υλικού, την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, την επιμέλεια των ψηφιακών εγγράφων, την πληκτρολόγηση χειρόγραφων σημειώσεων, ενισχύοντας παράλληλα με επιλεγμένο υλικό την προσβάσιμη πολυτροπική βιβλιοθήκη της Amelib.

Ο χρόνος και οι μέρες εθελοντικής συνεισφοράς είναι προσαρμοσμένες στο ωράριο και το πρόγραμμα των εθελοντών.

Κίνητρα/Οφέλη:

  • Εκπαίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιμέλειας υλικού για τους εντυποανάπηρους φοιτητές.
  • Παρακολούθηση δωρεάν επιμορφωτικού σεμιναρίου σε θέματα προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
  • Εκπαίδευση στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής μέριμνας για τα ΑμεΑ.
  • Βεβαίωση συμμετοχής από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://socialwelfare.upatras.gr/volunteer-network/.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν αναρτηθεί οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την προμήθεια γενικού και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών” (ΦΚ: 80683) με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:78ΕΒ469Β7Θ-ΓΙΒ, 62Ε0469Β7Θ-ΛΩ0). Οι σύνδεσμοί προς τις προσκλήσεις είναι:

Ο εξοπλισμός αυτός στοχεύει στη βελτίωση των όρων πρόσβασης των εντυποανάπηρων φοιτητών σε πληροφοριακούς πόρους.