Εργασίες αναβάθμισης του αποθετηρίου “Νημερτής”

Για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης του συστήματος, το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών “Νημερτής” θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8:00 έως και τις 19:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή καμία πρόσβαση στη βάση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία του αποθετηρίου να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.

Διακοπή λειτουργίας του αποθετηρίου Νημερτής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η ως την 15η Σεπτεμβρίου 2022 δεν θα είναι εφικτή η κατάθεση στο αποθετήριο Νημερτής λόγω εργασιών συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης θα γίνει αναβάθμιση στην έκδοση DSpace 7.3, συνένωση των συλλογών των αποθετηρίων “Νημερτής” και “Αθηνά” του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, όπως η διασύνδεσή του με δημοφιλείς βάσεις δεδομένων (PubMed, arXiv, Scopus κ.ά.), διασύνδεση με τις premium υπηρεσίες του ORCID, κλπ.

Για θέματα αυτο-αρχειοθέτησης εργασιών και διατριβών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το email nemertes@upatras.gr.

Διακοπές στη λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”

Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου 2020 θα παρατηρούνται διακοπές λειτουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”, λόγω εργασιών αναβάθμισης του. Ζητούμε την υπομονή και κατανοησή σας έαν δεν μπορείτε να συνδεθείτε.

Εργασίες αναβάθμισης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Νημερτής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης στη Νημερτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή εργασιών το Σαββατοκύριακο. Η αναζήτηση, ανάκτηση και προβολή εργασίων υποστηρίζεται κανονικά. Θα υπάρξει νεότερη ειδοποίηση για την ομαλοποίηση της λειτουργίας της Νημερτούς και της επαναφοράς της δυνατότητας να υποβάλλει κάποιος την εργασία του.