Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης στα περιοδικά του MDPI για το 2017

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης σας πληροφορούμε ότι μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών (ερευνητές που συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα) πραγματοποίησαν 20 δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης σε περιοδικά του εκδοτικού οίκου MDPI. Η ΒΚΠ είναι μέλος του προγράμματος ανοικτής πρόσβασης (IOAP) του MDPI και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητάς του Πανεπιστημίου Πατρών επωφελούνται με έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης (APC).

 • Denisa Druvari, Nikos D. Koromilas, Vlasoula Bekiari, Georgios Bokias, Joannis K. Kallitsis. Polymeric antimicrobial coatings based on quaternary ammonium compounds. Coatings. http://dx.doi.org/103390/coatings8010008.
 • Ahmad Umar, Sang Hoon Kim, Rajesh Kumar, Mohammad S. Al-Assiri, A. E. Al-Salami, Ahmed A. Ibrahim, Sotirios Baskoutas. In-Doped ZnO Hexagonal Stepped Nanorods and Nanodisks as Potential Scaffold for Highly-Sensitive Phenyl Hydrazine Chemical Sensors. Materials. http://dx.doi.org/103390/ma10111337.
 • Matthaios Papadimitriou-Olivgeris, Eleanna Drougka, Fotini Fligou, Vasiliki Dodou, Fevronia Kolonitsiou, Kriton S. Filos, Evangelos D. Anastassiou, Efthimia Petinaki, Markos Marangos, Iris Spiliopoulou. Spread of tst-positive Staphylococcus aureus strains belonging to ST30 clone among patients and healthcare workers in two Intensive Care Units. Toxins. http://dx.doi.org/103390/toxins9090270.
 • Fotini Karavassili, Alexandros Valmas, Stavroula Fili, Christos D. Georgiou, Irene Margiolaki. In Quest for improved Drugs against Diabetes: The added value of X-ray Powder Diffraction Methods . Biomolecules. http://dx.doi.org/103390/biom7030063
 • Ariane Sagasti, Nikolaos Bouropoulos, Dimitris Kouzoudis, Apostolos Panagiotopoulos, Emmanuel Topoglidis, Jon Gutiérrez. Nanostructured ZnO in a Metglas/ZnO/Hemoglobin Modified Electrode to detect the Oxidation of the Hemoglobin simultaneously by Cyclic Voltammetry and Magnetoelastic Resonance . Materials. http://dx.doi.org/103390/ma10080849
 • Narges Dargahi, Maria Katsara, Theodore Tselios, Maria Androutsou, Maximilian de Courten, John Matsoukas, Vasso Apostolopoulos. Multiple Sclerosis: immunopathology and treatment update. Brain Sciences. http://dx.doi.org/103390/brainsci7070078
 • Joya C. Kappatou, Georgios D. Zalokostas, Dimitrios A. Spyratos. 3-D FEM Analysis, Prototyping and tests of an Axial Flux Permanent-Magnet Wind Generator. Energies. http://dx.doi.org/103390/en10091269
 • Aikaterini Peperidou, Eleni Pontiki, Dimitra Hadjipavlou-Litina, Efstathia Voulgari, Konstantinos Avgoustakis. Multifunctional cinammic derivatives. Molecules. http://dx.doi.org/103390/molecules22081247
 • Aikaterini Rogkala, Petros Petrounias, Basilios Tsikouras, Konstantin Hatzipanagiotou. New Occurrence of Pyroxenites in the Veria-Naousa Ophiolite (North Greece): Implications on Their Origin and Petrogenetic Evolution. Geosciences. http://dx.doi.org/103390/geosciences7040092
 • Ahmed A. Ibrahim, Preeti Tiwari, M.S. Al-Assiri, A. E. Al-Salami, Ahmad Umar, Rajesh Kumar, S. H. Kim, Z.A. Ansari, S. Baskoutas. Highly-sensitive picric acid chemical sensor based on ZnO nanopeanuts . Materials. http://dx.doi.org/103390/ma10070795
 • Apostolos Fournaris, Lidia Pocero Fraile, Odysseas Koufopavlou. Exploiting Hardware vulnerabilities to attack Embedded System Devices: A Survey of Potent Microarchitectural Attacks. Electronics. http://dx.doi.org/103390/electronics6030052
 • Muhammad Taimoor Khan, Dimitrios Serpanos, Howard Shrobe. A Formally Reliable Cognitive Middleware for the Security of Industrial Control Systems. Electronics. http://dx.doi.org/103390/electronics6030058
 • Milena Popova, Efstathia Giannopoulou, Krystyna Skalicka-Woźniak, Konstantina Graikou, Jarosław Widelski, Vassya Bankova, Haralabos Kalofonos, Gregory Sivolapenko, Katarzyna Gaweł–Bęben, Beata Antosiewicz, Ioanna Chinou. Characterization and Biological Evaluation of Polish Propolis. Molecules. http://dx.doi.org/103390/molecules22071159
 • Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Ioannis Karydis, Spyros Sioutas, Aristidis G. Vrahatis. Tensor-based Semantically-enhanced PubMed Retrieval. Computation. http://dx.doi.org/103390/computation5030034
 • Mary-Patricia Yannakakis, Carmen Simal, Haralambos Tzoupis, Maria Rodi, Narges Dargahi, Monica Prakash, Athanasia Mouzaki, James Platts, Vasso Apostolopoulos, Theodore Tselios. Design and Synthesis of Non-Peptide Mimetics Mapping the Immunodominant Myelin Basic Protein (MBP83-96) Epitope to Function as T-Cell Receptor Antagonists. International Journal of Molecular Sciences. http://dx.doi.org/103390/ijms18061215
 • Aikaterini Papadaki, Nikolaos Androutsopoulos, Maria Patsalou, Michalis Koutinas, Nikolaos Kopsahelis, Aline Machado de Castro, Seraphim Papanikolaou, Apostolis A. Koutinas. Biotechnological Production of Fumaric Acid: The Effect of Morphology of Rhizopus arrhizus NRRL 2582. Fermentation. http://dx.doi.org/103390/fermentation3030033
 • Stavros Lazarou, Sofoklis Makridis. Hydrogen Storage Technologies for Smart Grid Applications. Challenges. http://dx.doi.org/103390/challe8010013
 • Nikolaos-Dimitrios Pantzaris, Evangelos Karanikolas, Konstantinos Tsiotsios, Dimitrios Velissaris. Renin Inhibition with Aliskiren: A Decade of Clinical Experience. Journal of Clinical Medicine. http://dx.doi.org/103390/jcm6060061
 • Nicolas Sklavos. Privacy in a Digital, Networked World: Technologies, Implications and Solutions. Cryptography. http://dx.doi.org/103390/cryptography1010005
 • Sotiris Nikoletseas, Theofanis P. Raptis, Alexandros Souroulagkas, Dimitrios Tsolovos. Wireless Power Transfer Protocols in Sensor Networks: Experiments and Simulations. Journal of Sensor and Actuator Networks. http://dx.doi.org/103390/jsan6020004

Νέος δείκτης απήχησης στο Scopus

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus ανέπτυξε έναν ακόμα δείκτη μέτρησης για την αποτίμηση της αξίας των επιστημονικών περιοδικών. Πρόκειται για τον δείκτη IPP – Impact per Publication (Απήχηση ανά Δημοσίευση). Ο δείκτης αυτός αποδίδει την αναλογία των παραπομπών ανά άρθρο. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης διαιρεί τον αριθμό των αναφορών που συγκεκτρώνουν οι εργασίες των τριών προηγούμενων ετών (Y1, Y2, Y3) σε ένα έτος (στο έτος ενδιαφέροντος Y) με τον αριθμό των εργασιών που δημοσιεύθηκαν τα τρία αυτά έτη (Y1, Y2, Y3). Με αυτή την προσθήκη, η βάση Scopus παρέχει στους ερευνητές έναν ακόμα δείκτη μέτρησης, σύγκρισης και αποτίμησης των επιστημονικών περιοδικών, ώστε να κρίνουν με ασφάλεια ενδιαφέροντα περιοδικά για δημοσίευση. Μπορείτε να εντοπίσετε το δείκτη αυτό είτε μέσω του εργαλείου «Compare journals», είτε οπουδήποτε αλλού στο Scopus.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην BioMed Central

Τον Ιανουάριο του 2009 το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά την Ανοικτή Πρόσβαση όπως ορίζεται η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών έρχεται σε συμφωνία με τις οδηγίες που δόθηκαν από την EUA (European Universities Association), οι οποίες προωθούν την ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από κρατικά επιχορηγούμενες έρευνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Οκτώβριο του 2009, το Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε μέλος της BioMed Central. Η BioMed Central είναι ένας από τους κύριους εκδότες περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης σε θέματα Επιστημών Υγείας. Κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στη BioMed Central χρεώνεται με ένα συγκεκριμένο ποσό (Article-Processing Charge, APC), το οποίο επιβαρύνει το συγγραφέα ή το Ίδρυμα του. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως το πρώτο – και μόνο έως τώρα – μέλος της Biomed Central στην Ελλάδα, κατάφερε να προσφέρει στους ερευνητές που ήθελαν να δημοσιεύσουν άρθρα τους μια σημαντική έκπτωση. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει ενεργά την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και συνδράμει στην ευρεία διάχυση της έρευνας.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στην BioΜed Central έχει υποστηρίξει την ανοικτή δημοσίευση περίπου 85 άρθρων, από τα οποία 24 έχουν χαρακτηριστεί ως «υψηλής προσβασιμότητας» (highly accessed).

Στη διάρκεια του 2013 υποστηρίχθηκε η δημοσίευση τεσσάρων δημοσιεύσεων (από τις 21 συνολικά με συγγραφείς από εργαστήρια, μονάδες και Τμήματα του Πανεπιστημιου), ενώ ακόμη 10 είναι σε διαδικασία έγκρισης. Από τα τέσσερα αυτά άρθρα το ένα είναι “υψηλής προσβασιμότητας”, ενώ από το σύνολο των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου στην BioΜed Central, τα τέσσερα είναι “υψηλής προσβασιμότητας”. Τα άρθρα αυτά είναι:

(με έντονους χαρακτήρες όσα υποστηρίχθηκαν από τη συμμετοχή του Πανεπιστημιου, ενώ με γαλάζιους χαρακτήρες όσα είναι υψηλής προσβασιμότητας)

 1. Briasoulis, E., Aravantinos, G., Kouvatseas, G., Pappas, P., Biziota, E., Sainis, I., … Samantas, E. (2013). Dose selection trial of metronomic oral vinorelbine monotherapy in patients with metastatic cancer: a hellenic cooperative oncology group clinical translational study. BMC Cancer, 13(1), 263. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/263
 2. Daoussis, D., & Liossis, S.-N. (2013). B cells tell scleroderma fibroblasts to produce collagen. Arthritis Research & Therapy, 15(6), 125. Διαθέσιμο από http://arthritis-research.com/content/15/6/125
 3. Fountzilas, G., Dafni, U., Bobos, M., Kotoula, V., Batistatou, A., Xanthakis, I., … Dimopoulos, M. (2013). Evaluation of the prognostic role of centromere 17 gain and HER2/topoisomerase II alpha gene status and protein expression in patients with breast cancer treated with anthracycline-containing adjuvant chemotherapy: pooled analysis of two Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) phase III trials. BMC Cancer, 13(1), 163. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/163
 4. Galanis, P., Sourtzi, P., Bellali, T., Theodorou, M., Karamitri, I., Siskou, O., … Kaitelidou, D. (2013). Public health services knowledge and utilization among immigrants in Greece: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 13(1), 350. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/350
 5. Glynos, C., Toumpanakis, D., Zhou, Z., Brouckaert, P., Vassilakopoulos, T., & Papapetropoulos, A. (2013). Soluble guanylyl cyclase as a therapeutic target in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). BMC Pharmacology and Toxicology, 14(Suppl 1), P25. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/2050-6511/14/S1/P25
 6. Klapa, M., Tsafou, K., Theodoridis, E., Tsakalidis, A., & Moschonas, N. (2013). Reconstruction of the experimentally supported human protein interactome: what can we learn? BMC Systems Biology, 7(1), 96. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/1752-0509/7/96
 7. Lagadinou, M., Dimitropoulou, D., Assimakopoulos, S., Davoulos, G., & Marangos, M. (2013). Recurrent visceral leishmaniasis in an immunocompetent patient: a case report. Journal of Medical Case Reports, 7(1), 68. Διαθέσιμο από http://www.jmedicalcasereports.com/content/7/1/68
 8. Lanara, Z., Giannopoulou, E., Fullen, M., Kostantinopoulos, E., Nebel, J.-C., Kalofonos, H., … Pavlidis, C. (2013). Comparative study and meta-analysis of meta-analysis studies for the correlation of genomic markers with early cancer detection. Human Genomics, 7(1), 14. Διαθέσιμο από http://www.humgenomics.com/content/7/1/14
 9. Liehr, T., Cirkovic, S., Lalic, T., Guc-Scekic, M., de Almeida, C., Weimer, J., … Hamid, A. (2013). Complex small supernumerary marker chromosomes – an update. Molecular Cytogenetics, 6(1), 46. Διαθέσιμο από http://www.molecularcytogenetics.org/content/6/1/46
 10. Mellou, K., Sideroglou, T., Potamiti-Komi, M., Kokkinos, P., Ziros, P., Georgakopoulou, T., & Vantarakis, A. (2013). Epidemiological investigation of two parallel gastroenteritis outbreaks in school settings. BMC Public Health, 13(1), 241. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/241
 11. Mougkou, K., Kouni, S., Kurlaba, G., Kitra, M., Gkentzi, D., Maroudi-Manta, S., … Zaoutis, T. (2013). P218: Active surveillance for central line associated bloodstream infections in hospitalized children in Greece. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 2(Suppl 1), P218. Διαθέσιμο από http://www.aricjournal.com/content/2/S1/P218
 12. Papapetropoulos, A. (2013). NO-H2S interactions involve cGMP. BMC Pharmacology and Toxicology, 14(Suppl 1), O32. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/2050-6511/14/S1/O32
 13. Patrinos, G., Baker, D., Al-Mulla, F., Vasiliou, V., & Cooper, D. (2013). Genetic tests obtainable through pharmacies: the good, the bad, and the ugly. Human Genomics, 7(1), 17. Διαθέσιμο από http://www.humgenomics.com/content/7/1/17
 14. Pentheroudakis, G., Kotoula, V., De Roock, W., Kouvatseas, G., Papakostas, P., Makatsoris, T., … Fountzilas, G. (2013). Biomarkers of benefit from cetuximab-based therapy in metastatic colorectal cancer: interaction of EGFR ligand expression with RAS/RAF, PIK3CA genotypes. BMC Cancer, 13(1), 49. Διαθέσιμο από http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/49
 15. Pierrakos, C., Antoine, A., Velissaris, D., Michaux, I., Bulpa, P., Evrard, P., … Dive, A. (2013). Transcranial doppler assessment of cerebral perfusion in critically ill septic patients: a pilot study. Annals of Intensive Care, 3(1), 28. Διαθέσιμο από http://www.annalsofintensivecare.com/content/3/1/28
 16. Rouvas, A., Nikita, E., Markomichelakis, N., Theodossiadis, P., & Pharmakakis, N. (2013). Idiopathic retinal vasculitis, arteriolar macroaneurysms and neuroretinitis: clinical course and treatment. Journal of Ophthalmic Inflammation and Infection, 3(1), 21. Διαθέσιμο από http://www.joii-journal.com/content/3/1/21
 17. Tentolouris, N., Kyriazopoulou, V., Makrigiannis, D., Baroutsou, B., & PRELANTI investigators (2013). Intensification of insulin therapy in patients with type 2 diabetes: a retrospective, non- interventional cohort study of patients treated with insulin glargine or biphasic human insulin in daily clinical practice. Diabetology & Metabolic Syndrome, 5(1), 43. Διαθέσιμο από http://www.dmsjournal.com/content/5/1/43
 18. Vlachakis, D., Feidakis, C., Megalooikonomou, V., & Kossida, S. (2013). IMGT/Collier-de-Perles: a two-dimensional visualization tool for amino acid domain sequences. Theoretical Biology and Medical Modelling, 10(1), 14. Διαθέσιμο από http://www.tbiomed.com/content/10/1/14
 19. Xanthis, C., Venetis, I., & Aletras, A. (2013). A high performance parallelizable MRI physics simulator with graphic processing unit technology. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, 15(Suppl 1), E45. Διαθέσιμο από http://www.jcmr-online.com/content/15/S1/E45
 20. Xanthopoulou, I., Davlouros, P., Siahos, S., Perperis, A., Zaharioglou, E., & Alexopoulos, D. (2013). First-line treatment patterns and lipid target levels attainment in very high cardiovascular risk outpatients. Lipids in Health and Disease, 12(1), 170. Διαθέσιμο από http://www.lipidworld.com/content/12/1/170
 21. Yazdani, A., Skodras, E., Fakotakis, N., & Ebrahimi, T. (2013). Multimedia content analysis for emotional characterization of music video clips. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2013(1), 26. Διαθέσιμο από http://jivp.eurasipjournals.com/content/2013/1/26

Η συνδρομή στην BioΜed Central συντονίζεται από τη ΒΚΠ και υποστηρίζεται οικονομικά από τον ΕΛΚΕ. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης της BioΜed Central, αλλά και της Royal Society στην ιστοσελίδα http://www.lis.upatras.gr/?page_id=1906.