Δημοσίευση ετήσιου απολογισμού της ΒΚΠ για το 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε ο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για το έτος 2022.Το έτος αναφοράς είναι το πρώτο μετά την πανδημία του κορωνοϊού κατά το οποίο η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης λειτούργησε εξ ολοκλήρου στον φυσικό της χώρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το προσωπικό της εργαζόταν για τη συντήρηση και ευταξία των χώρων της, την ανάπτυξη των υπηρεσιών της και την οργάνωση των συλλογών της, ανεξάρτητα αν ήταν ανοικτή για το κοινό ή αν όλο το προσωπικό ήταν διαθέσιμο. Μέσα σε αυτή τη διετία υπήρξαν διάσπαρτες αναφορές για την ολική ή μερική λειτουργία της και η μέριμνα της ΒΚΠ είναι τα διδάγματα από την λειτουργία της σε ειδικές συνθήκες να παραμείνουν ενεργά και να βελτιώνουν και την πάγια.

Εικόνα με χαρτιά με χειρόγραφα γραφήματα επάνω σε ένα θρανίο

Ο απολογισμός έχει αναρτηθεί επίσης σε σελιδοποιημένη μορφή στο  Ιδρυματικό Καταθετήριο «Νημερτής» στη διευθύνση  https://hdl.handle.net/10889/24874. Στο  Ιδρυματικό Καταθετήριο έχουν αναρτηθεί και όλοι οι προηγούμενοι απολογισμοί της ΒΚΠ, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσα από τη διεύθυνση  https://hdl.handle.net/10889/4313.

Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού της ΒΚΠ για το 2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός της ΒΚΠ για το 2016. Ο Ετήσιος Απολογισμός συντάσσεται κάθε χρόνο από το προσωπικό της ΒΚΠ και αποτελεί μια περιεκτική αποτύπωση των όσων η ΒΚΠ πέτυχε κατά το προηγούμενο έτος.

Ο Απολογισμός έχει αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο «Νημερτής» στη διεύθυνση
http://hdl.handle.net/10889/10185, ενώ μια σύνοψη των κυριότερων σημείων του προβάλεται στην ιστοσελίδα Στατιστικά Βιβλιοθήκης.

Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού της ΒΚΠ για το 2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός της ΒΚΠ για το 2014. Ο Ετήσιος Απολογισμός συντάσσεται κάθε χρόνο από το προσωπικό της ΒΚΠ και αποτελεί μια περιεκτική αποτύπωση των όσων η ΒΚΠ πέτυχε κατά το προηγούμενο έτος.

Ο Απολογισμός έχει αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο «Νημερτής» στη διεύθυνση
http://hdl.handle.net/10889/8604, ενώ μια σύνοψη των κυριότερων σημείων του προβάλεται στην ιστοσελίδα Στατιστικά Βιβλιοθήκης.

Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού της ΒΚΠ για το 2013

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός της ΒΚΠ για το 2013. Ο Ετήσιος Απολογισμός συντάσσεται κάθε χρόνο από το προσωπικό της ΒΚΠ και αποτελεί μια περιεκτική αποτύπωση των όσων η ΒΚΠ πέτυχε κατά το προηγούμενο έτος. Ο Απολογισμός έχει αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο “Νημερτής” στη διεύθυνση http://hdl.handle.net/10889/7940.