Πρόσβαση σε 13 σειρές ηλεκτρονικών βιβλίων του Morgan & Claypool

Η υπηρεσία Portico φιλοξενεί πλέον το περιεχόμενο από 13 σειρές βιβλίων της Colloquium Digital Library of the Life Sciences του εκδότη Morgan & Claypool. Οι τίτλοι αυτοί αποτελούν εισαγωγικές επισκοπήσεις σημαντικών ερευνητικών περιοχών των βιοϊατρικών επιστημών και συντάχθηκαν από ειδικούς σε κάθε θεματικό πεδίο.

Οι τίτλοι δεν είναι πλέον διαθέσιμοι από τον εκδότη ή κάποιον άλλον αλλά διατίθενται στην κοινότητα μέσω του αρχείου Portico. Επίσης, ενώ αρχικά οι τίτλοι αυτοί είχαν δημοσιευθεί ως σειρές βιβλίων, στο αρχείο Portico διατηρούνται ως περιοδικά.

Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα για την Ουκρανία και τη Ρωσία

Ο εκδοτικός οίκος De Gruyter σε συνεργασία με άλλους εκδότες* δημιούργησαν μια συλλογή βιβλίων και άρθρων, που σχετίζονται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, η οποία διατίθεται ελεύθερα. Πρόκειται για 115 ηλεκτρονικά βιβλία και 13 άρθρα περιοδικών στα θεματικά πεδία της Ευρωπαϊκής ιστορίας, Διεθνών σχέσεων, Σύγχρονης ιστορίας, Πολιτικής επιστήμης και Κοινωνιολογίας ώστε να πληροφορηθεί, όποιος ενδιαφέρεται, για την περιοχή και το ιστορικό της σύρραξης.
 
Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 και μπορείτε να βρείτε τη διαθέσιμη λίστα των τίτλων στην ιστοσελίδα https://cloud.newsletter.degruyter.com/ukrainianstudies.
 
* Οι εκδότες που συμμετέχουν είναι: Academic Studies Press, Amsterdam University Press, Columbia University Press, Cornell University Press, De Gruyter, Edinburgh University Press, Harvard University Press, Princeton University Press, Stanford University Press, transcript Verlag, University of California Press, University of Toronto Press και Yale University Press.

Βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης για την Ουκρανία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εκδοτικός οίκος Central European University Press διαθέτει 10 από τους πιο συναφείς με την Ουκρανία και τη γειτονική της περιοχή τίτλους βιβλίων ελεύθερα διαθέσιμους μέσω της πλατφόρμας Project MUSE. Οι τίτλοι αφορούν την ιστορία της Ουκρανίας και τον τρόπο επίδρασής της στο παρόν ενώ είναι ελεύθερα διαθέσιμοι προς ανάγνωση, μεταφόρτωση και διαμοιρασμό. Mια σύνοψή των παρακάτω τίτλων μπορεί να βρεθεί εδώ.

Διάθεση ηλεκτρονικών βιβλίων από το SCOAP3 Books Initiative

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του SCOAP3 Books Initiative για τη μετατροπή βασικών και σημαντικών βιβλίων σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, τα τέσσερα πρώτα βιβλία του εκδοτικού οίκου World Scientific διατίθενται ήδη ανοικτά με άδειες CC-BY, για τα οποία μπορείτε να δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες παρακάτω:

Οι τίτλοι των βιβλίων είναι προσβάσιμοι μέσω της ιστοσελίδας SCOAP3 Collection, στην ψηφιακή βιβλιοθήκη OAPEN, ενώ προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια διατήρηση των τίτλων αυτών, τα βιβλία υποβλήθηκαν και στο Portico. Περισσότερα βιβλία αναμένεται να μετατραπούν σε καθεστώς ΑΠ τους επόμενους μήνες, βιβλία εκδοτών όπως οι Springer Nature και Taylor & Francis. Τέλος, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα όπου αναφέρονται όλα τα ιδρύματα και οι οργανισμοί που έχουν συμβάλει σε αυτή την πρωτοβουλία του SCOAP3.

Ενημερωτική εκδήλωση για το Έργο Κάλλιπος+

Στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00-14:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τους δικαιούχους συγγραφείς εγκεκριμένων Προτάσεων Α και Β Οροσήμου της 1ης Πρόσκλησης του Έργου.

Θέματα που θα συζητηθούν:

  1. Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία εγκεκριμένων Προτάσεων
  2. Συμβάσεις συγγραφής και άδειες εκμετάλλευσης
  3. Οδηγίες συγγραφής και παράδοσης υλικού
  4. Άλλα συναφή θέματα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας WEBEX του Πανεπιστημίου μας.

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m996febd39260e18043f6e3f6655db048

Meeting number: 165 306 9102
Password: kallipos-plus