Νέα ενοποιημένη μηχανή αναζήτηση για όλες τις ηλεκτρονικές πηγές του ΣΕΑΒ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση του συνόλου των συνδρομών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών https://search.heal-link.gr/, η οποία πλέον φιλοξενεί τα αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών παλαιοτέρων ετών, τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς και όλες τις τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών.

Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά φτάνει σε επίπεδο άρθρου ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία σε επίπεδο εγγραφής. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων δικτύου (IP addresses) του κάθε ιδρύματος, καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (Shibboleth). Ο ΣΕΑΒ επίσης τονίζει ότι η ενημέρωση του ενσωματωμένου περιεχομένου θα είναι συνεχής και συχνή, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Συνδρομή σε ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley

Λογότυπο WileyΣας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης εξασφάλισε συνδρομή σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων της συλλογής Earth, Space and Environmental Sciences του εκδοτικού οίκου Wiley. Η συνδρομή αφορά στο πλήρες κείμενο περίπου 1070 βιβλίων και ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία, είτε μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης «Ηλεκτρονικές Συλλογές», είτε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Οι προσβάσιμοι για το Πανεπιστήμιο μας τίτλοι στις ιστοσελίδες αυτές σημειώνονται με ειδικό εικονίδιο. Ως συνήθως, η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω διευθύνσεων δικτύου του Πανεπιστημίου μας (οδηγίες πρόσβασης).

Ενημέρωση καταλόγου βιβλίων του Safari Books Online

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει συνδρομή σε τίτλους της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων για την επιστήμη της πληροφορικής ‘Safari Books Online’. η οποία λήγει στις 31/12/2017.

Στα πλαίσια της συνεχούς επικαιροποίησης της λίστας με τίτλους, στους οποίους έχουμε πρόσβαση ως Ίδρυμα για το 2017, θα θέλαμε να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Οι προτάσεις σας θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες τίτλους και δε θα προστεθούν στη λίστα. Οπότε συστήνεται να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή των τίτλων προς αντικατάσταση ώστε να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπευτική συλλογή τίτλων, που θα καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες και απαιτήσεις του διδακτικού και ερευνητικού έργου των Τμημάτων σας.

Στον σύνδεσμο https://www.safaribooksonline.com/topics υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα βιβλία της πλατφόρμας ανά θεματική κατηγορία.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε τις προτάσεις σας μέχρι τις 31/07/17, ημέρα Δευτέρα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maria@lis.upatras.gr (κα Φραντζή).

Λειτουργία μηχανής ενιαίας αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον λειτουργεί η νέα μηχανή ενιαίας αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://search.heal-link.gr.

Προς το παρόν, έχουν ενσωματωθεί τα αρχεία των ηλεκτρονικών περιοδικών των παλαιοτέρων ετών και οι εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων του HEAL-Link. Στο προσεχές διάστημα, θα ενσωματωθούν και οι τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλου του ενσωματωμένου περιεχομένου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

Δοκιμαστική πρόσβαση σε βιβλία και περιοδικά του εκδότη DeGruyter

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση (trial) σε επιλεγμένους τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και άρθρα περιοδικών από συγκεκριμένες θεματικές συλλογές του εκδοτικού οίκου DeGruyter. Η πρόσβαση είναι εφικτή από τον σύνδεσμο https://www.degruyter.com/dg/page/1419/rights-action-and-social-responsibility και ισχύει από 20/04/2017 έως 29/12/2017.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).