Ανακοίνωση για την κατάθεση εργασιών των Τμημάτων του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κάταθεση διπλωματικών εργασιών για όλα τα Τμήματα του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος συνεχίζεται κανονικά, με τα ίδια συνοδευτικά έγγραφα και διαδικασίες, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Αθηνά” έως ώτου ολοκληρωθούν οι εργασίες μετάπτωσης του στο αποθετήριο “Νημερτής”.

Κατάταξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους δείκτες του Ranking Web of Repositories (έκδοση του Ιουλίου 2015) για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων ανά τον κόσμο, το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής καταλαμβάνει την 323η θέση μεταξύ 2193 ιδρυματικών αποθετηρίων (institutional repositories, δηλαδή αποθετήρια Πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων). Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια (subject repositories, βλ. arXiv, SSRN, CiteSeerX, κλπ), η Νημερτής κατατάσσεται 338η στα 2280 αποθετήρια.

Η πορεία του αποθετηρίου Νημερτής είναι ανοδική και για μια ακόμη έκδοση των δεικτών αυτής της κατάταξης παραμένει το πρώτο αποθετήριο στην Ελλάδα.

Αναβάθμιση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής” (https://nemertes.lis.upatras.gr). Η αναβάθμιση αυτή ήταν μεγάλης κλίμακας, καθώς από την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού ανοικτού κώδικα DSpace, 1.7, μεταβήκαμε στην πλέον ώριμη, την 5.1.

Η Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης έχει ετοιμάσει μια σειρά από κείμενα που βοηθούν τους επισκέπτες του Αποθετηρίου να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, να καταθέσουν τις εργασίες τους, να πληροφορηθούν για το εάν έχουν δικαίωμα να αρχειοθετήσουν τις ερευνητικές τους εργασίες από επιστημονικά περιοδικά στο Αποθετηριό, κλπ. Επίσης υπάρχει μια σχετική ενότητα πληροφοριών για το προσωπικό των Γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, ώστε να ενημερώνουν έγκυρα τους ενδιαφερόμενους.

Το περιεχόμενο του Ιδρυματικού Αποθετήριου “Νημερτής” είναι αναζητήσιμο και ανακτήσιμο μέσα από διάφορες μηχανές αναζήτησης επιστημονικού περιεχομένου, εκτός του Google Scholar, όπως οι εφαρμογές ενοποιημένης αναζήτησης OAIster, DRIVER, BASE – Bielefeld Academic Search Engine και DART, ενώ έχει δρομολογηθεί η ένταξη του στον συλλογικό κατάλογο του Networked Digital Library of Theses and Dissertations, συμβάλλοντας περισσότερο στη διεθνοποίηση της έρευνας του Πανεπιστημίου μας.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό του Αποθετηρίου στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nemertes@upatras.gr.

Κατάταξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Νημερτής 2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories (έκδοση του Ιανουαρίου 2015) για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων ανά τον κόσμο, το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής καταλαμβάνει την 351η θέση μεταξύ 2068 ιδρυματικών αποθετηρίων (institutional repositories, δηλαδή αποθετήρια Πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων). Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια (subject repositories, βλ. arXiv, SSRN, CiteSeerX κλπ), η Νημερτής κατατάσσεται 373η στα 2154 αποθετήρια.

Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι αυτή την περίοδο η Βιβλιοθήκη εργάζεται στην αναβάθμιση της Νημερτούς σε νέα έκδοση με νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες.

Κατάταξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Νημερτής

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories (έκδοση Ιανουάριος 2014) για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων ανά τον κόσμο το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής καταλαμβάνει την 311η θέση μεταξύ 1660 ιδρυματικών αποθετηρίων (327 μεταξύ των 1746 αποθετηρίων που συμμετέχουν, θεματικών και ιδρυματικών).