Ενημέρωση καταλόγου με εγγραφές βιβλίων των μελών ΔΕΠ στον Κάλλιπο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η καταλογογράφηση των βιβλίων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, τα οποία δημοσιεύθηκαν μέσω του προγράμματος Κάλλιπος. Τα συγγράμματα μπορούν να αναζητηθούν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μας Νηρέας και να ανακτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ePub, Adobe PDF, κλπ). Η καταλογογράφηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Βιβλιοθήκης για την συστηματική συγκέντρωση των στοιχείων της εκδοτικής δραστηριότητας των μελών του Πανεπιστημίου μας.

Νέα έκδοση Καταλόγου Περιοδικών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα -4η- έκδοση του Καταλόγου Περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. Στην παρούσα έκδοση αναφέρονται χρήσιμες πληροφορίες για κάθε περιοδικό, όπως η διάρκεια της συνδρομής του Πανεπιστημίου μας σε αυτό και η εκδοτική του ιστορία. Παράλληλα, εμφανίζονται οι τίτλοι των περιοδικών του Παραρτήματος της ΒΚΠ στο Αγρίνιο.

O κατάλογος στην έντυπη του μορφή εκτυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε από το Τμήμα Εκτυπώσεων-Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου μας. Μπορείτε να τον μεταφορτώσετε σε εκτυπώσιμη μορφή από εδώ.

Ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και την κατανόηση για τον τρόπο οργανωσής των περιοδικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη μας και θα σας βοηθήσει στην αναζήτηση των απαραίτητων, για την ερευνά σας, πηγών.