Αναφορά δράσης “Η Δύναμη των Λέξεων”

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2023 πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Μέριμνα, η δράση «Η Δύναμη των Λέξεων». Η δράση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Συνταγογράφηση Βιβλιοθηκών», που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Athens Comics Library, σε συνεργασία με το Refugee Week Greece, και το οποίο είναι ενταγμένο στο Europe Challenge 2022 του European Cultural Foundation. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη θεραπευτική δύναμη των ιστοριών και τις βιβλιοθήκες ως ασφαλείς χώρους ίασης.

Σκοπός της δράσης «Η Δύναμη των Λέξεων» ήταν να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης ήταν η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

Η δράση είχε συνολική διάρκεια έξι εβδομάδων, με δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2023, δια ζώσης, στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και συμμετείχαν συνολικά 11 προπτυχιακοί φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι κύριες δυσκολίες που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν ήταν άγχος, κατάθλιψη και μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Εικόνα με το λογότυπο της δράσης και χειρόγραφα και εκτυπωμένα χαρτιά.

Οι συναντήσεις ήταν δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να νιώσουν συναισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ευχαρίστησης και τέλος να μπορέσουν να εκφραστούν γράφοντας, βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας ή συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Συνοπτικά, σε κάθε συνάντηση, με εξαίρεση την αρχική που επιπροσθέτως έγινε η σύσταση και γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους, πραγματοποιούνταν αρχικά μία δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα το «Σεντούκι του Παππού», η οποία είχε ως στόχο την ουσιαστικότερη γνωριμία των συμμετεχόντων, το «δέσιμο» της ομάδας και την δημιουργία κλίματος ασφάλειας και άνεσης. Στη συνέχεια, δίνονταν στα μέλη της ομάδας μία δραστηριότητα στην οποία ενθαρρύνονταν να εκφραστούν, να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να αλληλεπιδράσουν, π.χ. «Μια φωτογραφία από το παρελθόν». Η κεντρική δραστηριότητα είχε ως αντικείμενο τη δημιουργική γραφή βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας και οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή να διαβάσουν το κείμενό τους στην ομάδα και να δεχθούν σχόλια. Κάθε συνάντηση ολοκληρώνονταν με ένα παιχνίδι, με σκοπό την ενίσχυση του κλίματος θετικής αλληλεπίδρασης.

Τη δράση ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι Βιβλιοθηκονόμοι Αγγελική Γιαννοπούλου, Ευγενία Ορφανού και Αθανασία Σαλαμούρα, και η Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Χρυσάνθη Μηλιτσοπούλου. Την εποπτεία για τα θέματα ψυχικής υγείας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Ψυχολόγος της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη δράση συμμετείχαν η Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη, ΕΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνική Εργασίας, που συνέβαλε καθοριστικά στην συνολική εκπόνηση της δράσης, καθώς επίσης διεξήγαγε μία από τις συναντήσεις της, και τον Πατρινό λογοτέχνη κ. Κώστα Λογαρά που παρευρέθηκε ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μία συνάντηση της δράσης. Ευχαριστούμε θερμά και τους δύο για τη συμμετοχή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης στους/ις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να αποτιμηθεί το επίπεδο ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, τόσο ως προς τη συνολική ικανοποίηση που αισθάνθηκαν όσοι/ες συμμετείχαν, αλλά και ως προς τη συνέχιση/επανάληψη της δράσης. Πιο συγκεκριμένα, σε κλίμακα 1-5 (από Διαφωνώ απόλυτα σε Συμφωνώ απόλυτα), οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είχαν βαθμολογία με μέσο όρο μεγαλύτερο από 4,4 στις περισσότερες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα στην άποψή τους για την ικανοποίησή από γενικότερη οργάνωση της δράσης, την ικανοποίησή από τις εβδομαδιαίες δράσεις, καθώς και για το κατά πόσο οι καθοδηγήτριες τους/ις βοήθησαν να αισθανθούν άνετα και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους. Επιπροσθέτως, στις απαντήσεις διαφάνηκε η επιθυμία τους για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της δράσης, καθώς η ερώτηση για την ικανοποίησή τους από τη συνολική διάρκεια της δράσης, είχε βαθμολογία 3,8.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, στο σημείο του ερωτηματολογίου που ζητούσε να εισαχθεί κάποιο σχόλιο-παρατήρηση, πολλοί/ες αναφέρθηκαν στο όμορφο κλίμα που υπήρχε, στη άνεση που ένιωθαν και στα θετικά συναισθήματα που είχαν κατά τις συναντήσεις, γεγονός που σίγουρα αποδεικνύει την επιτυχία της δράσης «Η Δύναμη των Λέξεων» στο σύνολό της, καθώς επετεύχθη ο αρχικός σκοπός. Η ΒΚΠ λαμβάνει πολύ σοβαρά όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και με βάση αυτά σχεδιάζει βελτιωμένες επαναλήψεις της δράσης.

Έναρξη δράσης “Η δύναμη των λέξεων”

Σκοπός της δράσης “Η δύναμη των λέξεων” είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Σε ένα περιβάλλον γνώσης και πολιτισμού, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, θέλουμε να αναπτύξουν μέσω διαφόρων ασκήσεων και τεχνικών δημιουργικής γραφής εκείνες τις δεξιότητες με τις οποίες θα αναγνωρίζουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να τα αποτυπώνουν με δημιουργικό τρόπο με λέξεις και φράσεις, να τα επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και να αναπτύσσουν μέσα από αυτή μηχανισμούς ενδυνάμωσης. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης, είναι η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί) από όλα τα Τμήματα. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά 16 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/powerofwords.

Αναφορά εκδήλωσης “Changing the way we see disability”

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης η ημερίδα με τίτλο “Changing the way we see disability”, μία εκδήλωση ενταγμένη στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 (European Year Of Youth 2022).

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το δίκτυο των φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών (ESN UoPA). Την έναρξη πραγματοποίησε ο αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης “Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών”, Καθηγητής Ιατρικής, Απόστολος Βανταράκης. Όλη η εκδήλωση έγινε στην αγγλική γλώσσα και στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν τρεις ομιλίες:

  • “Undertanding motor disability and visual impairment; Proper interaction etiquette” από τον Χρυσόστομο Παζαρίδη
  • “Metamorphoses in youth: obstacles and perspectives in mental disorders” από τον Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο
  • “Independent living for blind people” από την Ευαγγελία Γκρίντζαλη

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις όπου οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το αναπηρικό αμαξίδιο και το λευκό μπαστούνι με σκοπό να αντιληφθούν τον τρόπο που κινούνται τα άτομα με κινητική και οπτική αναπηρία, αλλά και να βιώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, διδάχθηκαν βασικές αρχές στον τρόπο που μπορούν να καθοδηγούν, εάν τους ζητηθεί, ένα άτομο με οπτική αναπηρία. Βασικός σκοπός των δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση αλλά και η καλλιέργεια ενσυναίσθησης.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, πραγματοποιήθηκε η απονομή για τον πρώτο διαγωνισμό 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού που υλοποιήθηκε από τη Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας με την αρωγή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν (α) η εισαγωγή των φοιτητών στην τρισδιάστατη σχεδίαση και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει στα Άτομα με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους και στην καλύτερη διαβίωσή τους και (β) η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε κοινωνικά ζητήματα και συγκεκριμένα στο ζήτημα της αναπηρίας. Υπήρχαν αρκετές δηλώσεις ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό, ωστόσο τελικά υποβλήθηκαν οι παρακάτω τέσσερις εργασίες:

  • Αναδιπλούμενο τραπέζι για αναπηρικό αμαξίδιο
  • Απτικός χάρτης Πανεπιστημίου Πατρών για Άτομα με Οπτική Αναπηρία
  • 3D Printed Turbofan Κινητήρας Ώσης για Άτομα με Οπτική Αναπηρία
  • Όργανα – σκεύη εργαστηρίων χημείας, βιολογίας κ.α., για Άτομα με οπτική Αναπηρία

Οι κριτές βαθμολόγησαν με βάση τα κριτήρια λειτουργικότητα, χρηστικότητα, αισθητικός σχεδιασμός και επεκτασιμότητα.

Πρώτοι νικητές αναδείχθηκαν οι Αγησίλαος Κουνέλης και Ιωάννης Σίνα, φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι και παρουσίασαν το έργο τους «Απτικός χάρτης Πανεπιστημίου Πατρών για Άτομα με Οπτική Αναπηρία» κατά τη διάρκεια της απονομής. Οι νικητές παρέλαβαν το βραβείο τους από τον Γιάννη Τσάκωνα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ απονεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και το διαγωνισμό.

Την εκδήλωση, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο YouTube.

Διαγωνισμός 3D εκτύπωσης πρωτότυπου σχεδιασμού

Αφίσα για τον διαγωνισμό σχεδιασμού τρισδιάστατων αντικειμένωνΗ Κοινωνική Μέριμνα με την αρωγή της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης, πραγματοποιεί διαγωνισμό που απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεντρικό θέμα είναι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης και πως η χρήση της μπορεί να βοηθήσει Άτομα και κυρίως Φοιτητές με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο σκοπός του διαγωνισμού κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την εισαγωγή των φοιτητών στην τρισδιάστατη σχεδίαση και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει και ο δεύτερος σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε κοινωνικά ζητήματα και συγκεκριμένα στο ζήτημα της αναπηρίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν θέμα από δύο μεγάλες κατηγορίες.

  1. Δημιουργία ενός τρισδιάστατου σχεδίου που θα βοηθούσε έναν συμφοιτητή τους με οπτική αναπηρία να αντιληφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα διδακτικό αντικείμενο της Σχολής φοίτησής του.
  2. Δημιουργία ενός τρισδιάστατου σχεδίου που θα εξυπηρετούσε έναν Φοιτητή με Αναπηρία στην καθημερινότητά του και στην καλύτερη διαβίωσή του.

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι είτε ατομικά είτε ομαδικά, ωστόσο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα μόνο έργο. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι την 1η Μαρτίου 2022 και η υποβολή έργων προς αξιολόγηση είναι μέχρι τις 15 Απριλίου 2022.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα.