Δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά της ECS χωρίς κόστος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δύο επιστημονικά περιοδικά της The Electrochemical Society (ECS) σε συνεργασία με τον IOP Publishing θα εκδίδoυν άρθρα Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς χρέωση για τον συγγραφέα το 2022. Οι υποβολές ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2022.

Σχετικές σελίδες:

Μπορείτε να βρείτε γενικές οδηγίες για τη δημοσίευση στα περιοδικά της The Electrochemical Society στην ιστοσελίδα https://www.electrochem.org/publications/publish-journals.

Έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον εκδοτικό oίκο MDPI

Η ΒΚΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης (IOAP) του εκδοτικού οίκου Ανοικτής Πρόσβασης MDPI. Με τη συμμετοχή της ΒΚΠ, οι ερευνητές που Πανεπιστημίου Πατρών δικαιούνται έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης των άρθρων (APCs, article processing charges). Οi ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλλούν άρθρο προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό του MDPI, ο πλήρης κατάλογος των οποίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.mdpi.com/about/journals, θα δηλώνουν ως Ιδρυμα (Affiliation) το Πανεπιστήμιο Πατρών και αυτομάτως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται με τα στοιχεία τους για το κόστος δημοσίευσης.