Αλλαγές στον τρόπο υποβολής εργασιών στο TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρόσφατα το TurnΙtΙn διέκοψε τη δυνατότητα υποβολής εργασιών για λογαριασμό μη εγγεγραμμένων φοιτητών (non-enrolled). Αυτή η συγκεκριμένη ροή εργασίας ήταν προηγουμένως προσβάσιμη μόνο σε εκπαιδευτές/ριες που χρησιμοποιούν το TurnΙtΙn μέσω του turnitin.com και στο εξής όλες οι υποβολές θα απαιτούν συσχέτιση με εγγεγραμμένο/η φοιτητή/ρια.

Η προτεινόμενη εναλλακτική που υπάρχει για εκπαιδευτές/ριες που θέλουν να αντιπαραβάλουν μια εργασία δίχως να υπάρχει λογαριασμός χρήστη είναι να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι/ες τη δυνατότητα Quick Submission που βρίσκεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους στο TurnItIn. Αυτό μπορεί να γίνει, πατώντας επάνω στο όνομα τους (επάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) και αφού ανοίξουν οι ρυθμίσεις του λογαριασμού να επιλέξουν Yes στην επιλογή Activate quick submit  στα δεξιά. Στην πορεία θα παρατηρήσουν ότι στην κεντρική σελίδα έχει προστεθεί μια καρτέλα που ονομάζεται Quick Submit και στην οποία μπορούν να ρυθμίσουν τον τρόπο αντιπαραβολής. Υπογραμμίζεται ότι εάν δεν θέλουν να παραμείνει το έγγραφο στη βάση του TurnItIn και για να αποφύγουν μελλοντικά αιτήματα διαγραφής, τότε προτείνεται να επιλέγεται την επιλογή No Repository στο Submit papers to.

Νέα έκδοση του TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε πρόσβαση στην έκδοση Feedback Studio του TurnΙtΙn. Το Feedback Studio περιλαμβάνει, εκτός του γνωστού ελέγχου λογοκλοπής, τη διασύνδεση με το eClass και την ανίχνευση λογοκλοπής σε μεταφρασμένο κείμενο, τη δυνατότητα σχολιασμού και βαθμολόγησης, τη δυνατότητα E-rater (γραμματικός έλεγχος στα αγγλικά) καθώς και την υπηρεσία Draft Coach με την οποία οι φοιτητές/ριες μπορούν να κάνουν έλεγχο για πιθανή λογοκλοπή προτού υποβάλουν την εργασία τους στο TurnΙtΙn. Η υπηρεσία Draft Coach παρέχεται στους/ις φοιτητές/ριες μέσω της ιδρυματικής συνδρομής στο Microsoft 365. Περισσότερες πληροφορίες για το Draft Coach μπορούν να βρεθούν στη σχετική ενότητα του οδηγού https://library.upatras.gr/plagiarism#draftcoach.

Επίσης, συνεχίζεται η νέα δυνατότητα του AI Writing Detection, για την οποία υπάρχει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/ai_turnitin.

Ανίχνευση κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στο TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σύστημα TurnItIn ανακοίνωσε τη δυνατότητα ανίχνευσης κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. H δυνατότητα αυτή θα παρέχεται από σήμερα, 4 Απριλίου 2023, και αναμένεται να βοηθήσει τους διδάσκοντες/ουσες να εντοπίσουν εάν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας.

Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης ομοιότητας κειμένων μέσω ΤΝ δεν θα είναι ορατά στους φοιτητές, αλλά θα μπορούν να τα δουν μόνο οι διδάσκοντες/ουσες. Σε αυτή τη φάση, το σύστημα είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να ανιχνεύει τη χρήση ΤΝ μόνο σε μακρά κείμενα αγγλικής γλώσσας και μόνο από το ChatGPT (γλωσσικά μοντέλα GPT-3 και GPT-3.5).

Το ποσοστό κειμένων από ΤΝ έχει προστεθεί στην αναφορά που παράγεται από το Turnitin Similarity. Αυτό σημαίνει ότι η υπάρχουσα διαδικασία δεν θα αλλάξει και οι διδάσκοντες/ουσες επίσης θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία μέσω των αναφορών που βλέπουν στο eClass.

Για τη διευκόλυνση των διδασκόντων/ουσων διατίθεται ο σχετικός οδηγός που εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής αυτής.

Σεμινάριο της TurnItIn για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η Turnitin διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη 28/02/2023 στις 16:00 (ώρα Ελλάδος), σχετικά με τη χρήση του Turnitin και των εργαλείων δημιουργίας κειμένου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Robin Crockett (Επικεφαλής Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο του Northampton) και ο Glenn Thomas (UKI Turnitin Territory Manager) θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα:

  • Πώς λειτουργούν τα εργαλεία δημιουργίας κειμένου ΑΙ
  • Οι συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλειών δημιουργίας κειμένου ΑΙ
  • Τι πρέπει να προσέξετε για να αναγνωρίσετε τα κείμενα που έχουν δημιουργηθεί από ΑΙ
  • Τα σχέδια της Turnitin για να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

“Αρπακτικά” επιστημονικά περιοδικά και λογοκλοπή

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2020, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Αρπακτικά επιστημονικά περιοδικά και λογοκλοπή: δύο σκοτεινές όψεις της Ανοικτής Πρόσβασης”.

Τα λεγόμενα “αρπακτικά” περιοδικά (predatory journals) λειτουργούν σε βάρος της επιστήμης, με αποκλειστικό στόχο το ίδιο όφελος. Μοναδικό κριτήριο αποδοχής μιας δημοσίευσης είναι η καταβολή του κόστους δημοσίευσης. Συχνά χρησιμοποιούν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες που αφορούν δείκτες μέτρησης, βάσεις ευρετηρίασης, μέλη εκδοτικής επιτροπής, κ.ά. Ορισμένοι ερευνητές παραπλανήθηκαν θεωρώντας τα αξιόπιστα, ενώ κάποιοι άλλοι παρασύρθηκαν υπό την πίεση της παραγωγής δημοσιεύσεων και το δόγμα “publish or perish.”

Η λογοκλοπή, η οποία αποτελεί ακαδημαϊκό παράπτωμα, αφορά στην οικειοποίηση λέξεων, φράσεων ή και ολόκληρου έργου τρίτων. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη λογοκλοπής. Κάποια είναι περισσότερο γνωστά (π.χ. κατά λέξη αντιγραφή) και άλλα λιγότερο (π.χ. αυτό-λογοκλοπή).

Τα δύο αυτά φαινόμενα, μόνα τους ή συνδυαστικά, αποτελούν σκοτεινές όψεις της Ανοικτής Πρόσβασης. Η εκδήλωση της Βιβλιοθήκης εστιάζει σε αυτές τις πρακτικές που αποτελούν τροχοπέδη στην ποιοτική έρευνα και απευθύνεται σε μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, σε ερευνητές/τριες, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Η εκδήλωση θα διαρκέσει μία περίπου ώρα.

Θέματα

  • “Αρπακτικά” περιοδικά
  • Τρόποι ελέγχου των περιοδικών για “αρπακτική” συμπεριφορά
  • Στρατηγική δημοσίευσης – Πώς επιλέγω το κατάλληλο περιοδικό;
  • Τρόποι αποφυγής λογοκλοπής

Ομιλητές

  • Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, ΕΔΙΠ Τμ. Μαθηματικών ΑΠΘ, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, Επιστημονικά υπεύθυνος του ευρωπαϊκού έργου στο πλαίσιο του Horizon2020 DocEnhance.
  • Σοφία Ζαπουνίδου, Βιβλιοθηκονόμος, Ομάδα δικτυακού τόπου & διαχείρισης ηλεκτρονικών πηγών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ.

Βίντεο

Διαφάνειες

Μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες εδώ.