Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην IEEE eLearning Library

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση τον καιρό του κορωνοϊού παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην IEEE eLearning Library έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η IEEE eLearning Library προσφέρει υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα σε θέματα συναφή με τις επιστήμες της μηχανικής (αερομηχανική, βιοτεχνολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτική, ενέργεια, κλπ). Παρέχει εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, παρέχοντας στο διδακτικό προσωπικό και στους σπουδαστές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εμπλουτισμένους τρόπους μάθησης.

Κατά τη χρήση του περιεχομένου της IEEE eLearning Library, παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω (αντιγραφή από το μήνυμα του παρόχου):

  1. IEEE is the owner of all rights, titles, and interests in and to the database, including all copyright and other intellectual property rights under United States and International laws.
  2. The database is offered herein on an “as is” basis. IEEE makes no warranty as to the quality, performance, or compatibility of the database.
  3. Authorized users are not permitted to create a searchable archive by using robots or intelligent agents to access, search, and/or systematically download any portion of IEEE Xplore.