Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Λογότυπο "Web of Science"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τα δεδομένα για το 2021.  Στην παρούσα έκδοση το Journal Citation Reports περιέχει περισσότερα από 21.000 περιοδικά, από 254 ερευνητικές κατηγορίες και 114 χώρες. Περιλαμβάνει:

  • 12.800 επιστημονικά περιοδικά θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών
  • 6.600 περιοδικά κοινωνικών επιστημών
  • 3.000 περιοδικά Καλών Τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών

Σε αυτή την έκδοση περισσότερα από 5.300 περιοδικά δημοσιεύουν όλο το περιεχόμενό τους μέσω Ανοικτής Πρόσβασης και σχεδόν 13.000 περιοδικά έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση ΑΠ στον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο. Παράλληλα, υπάρχουν 192 περιοδικά που έλαβαν για πρώτη φορά Journal Impact Factor.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο JCR είναι συνδρομή της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας.

Νέες εκδόσεις Journal Citation Reports και CiteScore

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών για το 2019 (2019 Journal Impact Factor). Η νέα έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία χαρακτηρισμού της πρόσβασης των δημοσιεύσεων (π.χ. Ανοικτής Πρόσβασης με άδειες Creative Commons), ενώ έχει επικαιροποιήσει τον κατάλογο των περιοδικών με την αφαίρεση 33 τίτλων που επέδειξαν πρακτικές τεχνητής αύξησης του δείκτη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παράλληλα δημοσιεύθηκαν στο Scopus οι αντίστοιχοι δείκτες CiteScore. Σύμφωνα με τους επιμελητές των δεικτών αυτών έχει ανανεωθεί η μεθοδολογία παραγωγής τους και πλέον έχουν ενημερωθεί και των προηγούμενων ετών. Περισσότερα για τη μεθοδολογία μμπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο JCR είναι συνδρομή της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας, ενώ το CiteScore παρέχεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.