Συμμετοχή της ΒΚΠ στην πανευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην αναφορά της πανευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για τους παρόχους ανά χώρα, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος πάροχος ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου. Πρόκειται για τις εγγραφές 1 και 3 του πίνακα “Data Partners” της αναφοράς. Η διπλή αυτή αναγραφή οφείλεται στην αλλαγή ονοματοδοσίας στις διάφορες φάσεις της πολυετούς συμβολής μας στη Europeana, ενώ σύντομα θα είναι ορατά στο κοινό τα βελτιωμένα στοιχεία που έχει επιμεληθεί και παραδώσει η Βιβλιοθήκη.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έκθεση Εικαστικών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Ιδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να οργανώσει μια Έκθεση Εικαστικών Έργων στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Η έκθεση προγραμματίζεται να λάβει χώρα κατά την περίοδο 1-30 Οκτωβρίου 2018.

Καλούνται τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή τους στην Έκθεση Εικαστικών προς την Επιτροπή που συντονίζει την Έκθεση, στην διεύθυνση info@lis.upatras.gr.
– Στην πρότασή τους οι προτείνοντες θα πρέπει να επισυνάψουν δείγμα των έργων, και πληροφορίες για το είδος του έργου και διαστάσεις.
– Το θέμα του email πρέπει να είναι: Έκθεση Εικαστικών.
– Προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι η 15 Ιουνίου 2018.