Εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (shibboleth) στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis. Ο τρόπος αυτός έρχεται να εξυπηρετήσει τους ερευνητές όταν θέλουν απομακρυσμένη πρόσβαση (εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Πατρών) και δεν έχουν στον υπολογιστή τους εγκατεστημένο το OpenVPN για τη χρήση εικονικού δικτύου. Οι ερευνητές θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:

  • Επιλέξτε “Log in” στην αρχική σελίδα του Taylor & Francis
  • Στη συνέχεια επιλέξτε “Shibboleth” και μετά “HEAL-Link”
  • Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το Πανεπιστήμιο Πατρών και εισάγετε τα στοιχεία εξακρίβωσης (ιδρυματικός λογαριασμός @upatras.gr) για να συνδεθείτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ για να επιλέξετε το Ίδρυμά μας και να αποφύγετε τα πρώτα βήματα της παραπάνω διαδικασίας.

Προβλήματα πρόσβασης στη βάση Scopus

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στη βάση δεδομένων SCOPUS του Elsevier. Κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών με τον εκδότη, εντοπίστηκε το πρόβλημα στην πλευρά της SCOPUS και συγκεκριμένα στο νέο σύστημα ταυτοποίησης που χρησιμοποιεί (ID+ authentication system). Μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό, οι χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση https://www2.scopus.com.

Διακοπή πρόσβασης στη βάση Thesaurus Linguae Graecae

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη βάση Thesaurus Linguae Graecae (TLG) αναμένεται να διακοπεί στο προσεχές διάστημα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης. Η καθυστέρηση οφείλεται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης, αλλά το προσωπικό του ΣΕΑΒ εργάζεται συστηματικά για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση τους και την επαναφορά της πρόσβασης.

Νέος τρόπος πρόσβασης στο περιεχόμενο της JSTOR

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι εφικτή η πρόσβαση στο JSTOR μέσω της νέας υποδομής για την ομόσπονδη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο του ΣΕΑΒ. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

  • Στην ιστοσελίδα του JSTOR επιλέγετε την εντολή “Login to My Account”
  • Στη συνέχεια επιλέγετε “Find My Institution”
  • Από τον κατάλογο των Ιδρυμάτων εντοπίζετε το Πανεπιστήμιο Πατρών ή το αναζητάτε στο “Search by Institution Name”
  • Δίπλα από το “University of Patras Πανεπιστήμιο Πατρών” θα εμφανίζεται με την επιλογή “Login”
  • Επιλέγοντας το “Login”, θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ (HEAL-Link), όπου πάλι θα επιλέξετε το Πανεπιστήμιο και θα οδηγηθείτε στη ιστοσελίδα σύνδεσης. Εκεί με τα συνθηματικά σας (όνομα χρήστη/συνθηματικό τύπου @upatras/@upnet) θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο επί συνδρομή περιεχόμενο της JSTOR.

Η νέο υποδομή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Συνδέσμου να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές δίχως να είναι στο δίκτυο του Ιδρυματός τους ή να χρειάζεται να ενεργοποιούν εικονικά δίκτυα (VPNs).

Αποκατάσταση πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανηιλίς έχει αποκατασταθεί. Αιτία για αυτή την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών ήταν βλάβη υλικοτεχνικής φύσεως που έχρηζε ποικίλων χρονοβόρων σταδίων αποκατάστασης. Πλέον οι υπηρεσίες λειτουργούν σε νέες υποδομές, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία τους.

Ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανοησή σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις ψηφιακές μας συλλογές στη διεύθυνση http://library.upatras.gr/digital.