Ενημέρωση για τις δημοσιεύσεις ΑΠ με τη λήξη των συμφωνιών στις 31/12/2021

Παρά τις προσπάθειες του ΣΕΑΒ δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη ανανέωση των συμφωνιών με εκδότες, οι οποίες περιλάμβαναν όρους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και οι οποίες έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2021. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για ένα χρονικό διάστημα στις αρχές του 2022 δε θα είναι δυνατή η στήριξη ερευνητών για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης καθώς θα ανασταλούν οι σχετικές υπηρεσίες στα συστήματα μερικών εκδοτών. Πιο συγκεκριμένα, παραμένει ενεργή η δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε:

 • Cambridge University Press
 • Elsevier
 • Open Library of Humanities
 • SCOAP3

Έχουν ανασταλεί από 1η Ιανουαρίου 2022 σε:

 • Emerald
 • IEEE
 • Oxford University Press
 • Royal Society of Chemistry
 • Wiley

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scholarly@heal-link.gr είτε τηλεφωνικά στα 261096925 και 2610969624 (από 8.30 πμ ως 2.30 μμ).

Νέα εργαλεία για την Ανοικτή Πρόσβαση από τον ΣΕΑΒ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ανέπτυξε δύο υποστηρικτικά εργαλεία για τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου κατά το παράδειγμα της υπηρεσίας Publisher Deals των ολλανδικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Το πρώτο είναι το “Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης” που επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάζουν εάν ένα περιοδικό που τους ενδιαφέρει έχει κάποια κάλυψη από τον ΣΕΑΒ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται περίπου 4.695 ηλεκτρονικά περιοδικά. Έχει ξεκινήσει η εργασία ανάρτησης στο ευρετήριο των εξωφύλλων των περιοδικών και θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Το δεύτερο είναι ο “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης”, το οποίο δίνει περιληπτικά τους όρους Ανοικτής Πρόσβασης όλων των συνεργαζόμενων εκδοτών του ΣΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν ακόμη κάποιο πρόγραμμα.

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περισσότερους από 340 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη:

Αναβάθμιση της ενιαίας μηχανής αναζήτησης του ΣΕΑΒ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της Ενιαίας Μηχανής Αναζήτησης του Σ.Ε.Α.Β. και η μεταφορά της σε νέα υποδομή. Η Ενιαία Μηχανή Αναζήτησης φιλοξενεί τις εγγραφές των ηλεκτρονικών περιοδικών και των ηλεκτρονικών βιβλίων του Συνδέσμου.  Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά φτάνει σε επίπεδο άρθρου, ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία σε επίπεδο τίτλου βιβλίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Η αναβαθμισμένη έκδοση του λογισμικού αναζήτησης σε συνδυασμό με τη νέα υποδομή προσφέρει αυξημένη ταχύτητα αναζήτησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα άρθρα από τους εκδότες με τους οποίους ο Σ.Ε.Α.Β. έχει σύμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

Η Ανοικτή Πρόσβαση και πώς μπορεί να υλοποιηθεί από τους Έλληνες ερευνητές

Το νεότευκτο Παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την Επιστημονική Επικοινώνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2020, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η Ανοικτή Πρόσβαση και πώς μπορεί να υλοποιηθεί από τους Έλληνες ερευνητές».

Το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης εμφανίστηκε στον χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης πριν αρκετά χρόνια με τη Διακήρυξη του Βερολίνου το 2003 και μέχρι σήμερα έχει προσλάβει νέες διαστάσεις καθώς έχουν δραστηριοποιηθεί όλα τα μέρη του συστήματος της επιστημονικής πληροφόρησης. Διάφορα μοντέλα και πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να διαδοθεί η ιδέα της ανοικτής πρόσβασης αλλά και να υλοποιηθεί.

Στο σεμινάριο θα αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση και την πραγμάτωσή της στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Θα γίνει αναφορά σε απτά οφέλη της δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και πώς αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι διατήρησης των δικαιωμάτων των συγγραφέων επί των δημοσιεύσεών τους, ώστε να μπορούν να επαχρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιστάσεις.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Παράρτημα του ΣΕΑΒ για την Επιστημονική Επικοινώνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απευθύνεται σε μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, σε ερευνητές/τριες, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και θα διαρκέσει μία περίπου ώρα.

Θέματα

 • Γιατί να ενδιαφερθεί ένας ερευνητής για την ΑΠ;
 • Ποιες είναι οι τρέχουσες συμφωνίες του ΣΕΑΒ με εκδότες;
 • Πως μπορεί να διατηρήσει κάποιος συγγραφέας τα δικαιώματά του;

Βίντεο

Διαφάνειες

Μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες εδώ.