Απολογισμός δράσης διανομής συγγραμμάτων Ευδόξου

Στο εαρινό εξάμηνο 2021-22 η ΒΚΠ συνέχισε την υπηρεσία της διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου. Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν προήλθαν από τις επιστροφές των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων από φοιτητές/τριες και ήταν όλα σε άριστη κατάσταση. Όπου παρατηρήθηκε φθαρμένο αντίτυπο, προχωρήσαμε σε άμεση αντικατάσταση του.

Στο τέλος της περιόδου διανομής, ο απολογισμός της υπηρεσίας έδειξε ότι εξυπηρετήθηκαν οι αιτήσεις 1162 φοιτητών/τριών και διανεμήθηκαν συνολικά 394 τίτλοι από τη βάση συγγραμμάτων του Ευδόξου και συνολικά 1.898 τόμοι. Η επαναχρησιμοποίηση των τόμων αυτών εξοικονόμησε για το Ελληνικό Δημόσιο 70.734,36 €, ενώ σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οι 1.260.411 σελίδες των τομών αυτών αντιστοιχούν σε 146 δέντρα που δεν κόπηκαν.

Μαζί με το χειμερινό εξάμηνο, η Μονάδα Αναγνωστηρίων και Δανεισμού που είχε την ευθύνη της δράσης αυτής μοίρασε συνολικά 3.682 τόμους για να ικανοποιηθούν 2.040 αιτήσεις φοιτητριών/ων και εξοικονομηθούν για το Ελληνικό Δημόσιο 148.420,74 Ευρώ.

Απολογισμός δράσης διανομής συγγραμμάτων Ευδόξου

Στο χειμερινό εξάμηνο 2021-22 η ΒΚΠ αποτέλεσε για πρώτη φορά σημείο διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου.*

Στο τέλος της περιόδου διανομής, ο απολογισμός της νέας αυτής υπηρεσίας έδειξε ότι εξυπηρετήθηκαν οι αιτήσεις 878 φοιτητών/τριών και διανεμήθηκαν συνολικά 332 τίτλοι από τη βάση συγγραμμάτων του Ευδόξου και συνολικά 1.784 τόμοι.

Η επαναχρησιμοποίηση των τόμων αυτών εξοικονόμησε για το Ελληνικό Δημόσιο 77.686,38 €, ενώ σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οι 1.367.624 σελίδες των τόμων αυτών αντιστοιχούν σε 159 δέντρα που δεν κόπηκαν.

Ο μέσος όρος αναμονής των χρηστών/τριών ήταν 5 λεπτά. Όπου δεν ήταν δυνατή η εξυπηρέτηση από τη Βιβλιοθήκη, λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων, οι φοιτητές/τριες ανακατευθύνθηκαν σε άλλα σημεία διανομής στην πόλη, ενώ αρκετά από τα αιτήματα εξυπηρέτησης, προήλθαν από άλλα σημεία διανομής, που δεν ήταν εφικτό να τα εξυπηρετήσουν. Το προσωπικό της ΒΚΠ επικοινώνησε με κάθε χρήστη/τρια που είχε αιτηθεί σε αυτήν -προκειμένου να λάβει συγγράμματα για το τρέχον εξάμηνο- ώστε να επιβεβαιώσει ότι είχε παραλάβει τα συγγράμματα τους.

Ευχαριστούμε τους χρήστες/τριες της υπηρεσίας για την κατανόηση τους σε όσες αρρυθμίες παρατηρήθηκαν κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή. Οι παρατηρήσεις τους έχουν ληφθεί υπόψη, ώστε κατά τη νέα περίοδο διανομής η υπηρεσία να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική.

* Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν προήλθαν από τις επιστροφές των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων από φοιτητές και ήταν όλα σε άριστη κατάσταση. Το απόθεμα αυτό οργανώθηκε κατά την περίοδο που η ΒΚΠ ήταν κλειστή για το κοινό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ μέρος του έχει αξιοποιηθεί για τη συμπλήρωση των κενών στη συλλογή της ΒΚΠ σε όλες τις μονάδες της.

Σημεία διανομής συγγραμμάτων Ευδόξου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στο Ρίο συμμετέχει στο σύστημα “Εύδοξος” ως σημείο διανομής και πλαισιώνει τις Βιβλιοθήκες στο Κουκούλι και το Μεσολόγγι για τη διανομή συγγραμμάτων. Η έναρξη αυτής της υπηρεσίας θα ξεκινήσει από το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και οι φοιτητές/ριες μπορούν να επιλέγουν τις τρεις Βιβλιοθήκες (κεντρική και παραρτήματα) για τους τίτλους που έχουν διαθέσιμους.

Παράλληλα, οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου λειτουργούν και ως σημείο επιστροφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που κατά λάθος παρέλαβαν οι φοιτητές από οποιοδήποτε σημείο αρχικής παραλαβής.

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών/ριών απαιτείται η αποστολή αιτήματος, ώστε να έχει προετοιμαστεί η παράδοση των συγγραμμάτων. Αναλυτική πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://library.upatras.gr/support/eudoxus.

Επιστροφή συγγραμμάτων “Ευδόξου” εαρινού 2019-20

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα “Εύδοξος” οι διανομές των συγγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2019-20. Ως εκ τούτου, είναι εφικτό στο εξής η Βιβλιοθήκη να δέχεται τα συγγράμματα που παρέλαβαν οι φοιτητές παρατύπως -κι επομένως δεν τα δικαιούνται για το εαρινό εξάμηνο 2019-20- και να δηλώνει την επιστροφή τους στο σύστημα.

Για να μπορέσετε να επιστρέψετε βιβλία που έχετε πάρει από το σύστημα “Εύδοξος” θα χρειαστεί, πριν την προσελευσή σας στη ΒΚΠ, να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/covideudoxus.

Προσκλήσεις συμμετοχής στο έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Λογότυπο έργου "Κάλλιπος"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν δημοσιευθεί οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ και είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας. Οι προσκλήσεις αφορούν τις θεματικές περιοχές:

  • Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)
  • Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)
  • Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)
  • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)
  • Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με κάποιον τρόπο στο πλαίσιο του έργου, π.χ. ως συγγραφείς, αξιολογητές, λοιποί συντελεστές, κλπ. θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Μητρώο Έργου, κάτι που είναι προϋπόθεση και για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης (συγγραφής, αξιολόγησης, τεχνικής ή γλωσσικής επεξεργασίας).

Η εγγραφή γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου https://accounts.kallipos.gr/, η πρόσβαση στον οποίο θα ενεργοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2020. Τέλος, ο σύνδεσμος για την υποβολή προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.