Συνδρομή στην The Athens Review of Books

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να διαβάζετε την εφημερίδα The Athens Review of Books. Η συνδρομή στην ARB είναι ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ινστιτούτου Κοινωνινικού & Πολιτιστικού Έργου. Τα τεύχη της μπορείτε να τα βρείτε, όπως των υπολοίπων περιοδικών εκδόσεων, στο Βιβλιοστάσιο Περιοδικών.

Αποκατάσταση πρόσβασης στο Web of Knowledge

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα Web of Knowledge, η οποία περιλαμβάνει το Web of Science, το Journal Citation Reports και το Essential Science Indicators. Η πρόσβαση αποκαθίσταται κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού προμήθειας βάσεων δεδομένων του Πανεπιστημίου μας.

To Web of Science είναι μια ευρεώς γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας. To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων.

Στα ήδη γνωστά ευρετήρια της βάσης, βλ. Science Citation Index Expanded (1970-έως σήμερα), Social Sciences Citation Index (1970-έως σήμερα) και Arts & Humanities Citation Index (1975-έως σήμερα), προστίθενται τα εξής:

 • Emerging Sources Citation Index: 2015-έως σήμερα
 • KCI-Korean Journal Database: 1980-έως σήμερα
 • Russian Science Citation Index: 2005-έως σήμερα
 • SciELO Citation Index: 1997-έως σήμερα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, πληκτρολογείτε http://webofknowledge.com. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω διευθύνσεων δικτύου του Πανεπιστημίου μας. Παράλληλα, μέσα από την ίδια πλατφόρμα, δίνεται πρόσβαση στις εξής βάσεις δεδομένων:

 • Journal and Highly Cited Data, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημωνικών περιοδικών
 • Essential Science Indicators, η οποία δίνει πρόσβαση σε βασικούς δείκτες ερευνητικής αποτελεσματικότητας ανά θέμα, πρόσωπο ή ίδρυμα.

 

Οι χρήστες των συστημάτων αυτών μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς για εξατομικευμένη χρήση.

Συνδρομή στο βίντεο-περιοδικό Journal of Visualised Experiments

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε πρόσβαση σε ένα νέο είδος επιστημονικού υλικού, στο περιοδικό Journal of Visualized Experiments. Aποτελεί το πρώτο επιστημονικό βίντεο-περιοδικό, το οποίο διαθέτει τα άρθρα του σε μορφή βίντεο (video articles). Η συνδρομή αφορά σε μία ενότητα του περιοδικού, την Ιατρική (Medicine), η οποία διαθέτει 697 άρθρα, τα οποία παρουσιάζουν ιατρικές διαδικασίες, μελέτες περιπτώσεων ή μεθοδολογίες κλινικών δοκιμών. Τα άρθρα του JoVE λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της βασικής έρευνας και των κλινικών εφαρμογών.

Το JoVE έχει ήδη αποκτήσει δείκτη απήχησης (Impact Factor), ενώ ευρετηριάζεται από μεγάλες βάσεις δεδομένων όπως PubMed/Medline, Web of Science, ChemAbstracts, SciFinder και Scopus. Οι ερευνητές του δικού μας Πανεπιστημίου μπορούν να δημοσιεύσουν σε αυτό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η συνδρομή στο συγκεκριμένο περιοδικό έρχεται να ικανοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό αιτημάτων προς τη Βιβλιοθήκη από ερευνητές/μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας. Σημειώνεται ότι, όπως μας ενημερώνει ο εκδότης, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο και έως τώρα μοναδικό Ίδρυμα της χώρας που διαθέτει πρόσβαση στο καινοτόμο αυτό περιοδικό.

Διακοπή πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά του ΣΕΑΒ – Επίκαιρη ενημέρωση

Κατόπιν πληροφόρησης από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με τους εκδότες, ο Σύνδεσμος έχει την επιλογή να ασκήσει το δικαίωμα για «προαιρετική αποδέσμευση» (opt-out) μέχρι τις 31/03 κάθε έτους, σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για τα έτη 2013-2015 με τους εκδότες.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτόν τον όρο, καθώς και το γεγονός ότι για το 2015 ο Σύνδεσμος διαθέτει μόνο το ήμισυ του απαιτούμενου ετήσιου προϋπολογισμού (κατάσταση για την οποία είναι ενημερωμένοι τόσο η Σύνοδος των Πρυτάνεων και των Προέδρων των ΤΕΙ, όσο και ο Υπουργός Παιδείας), ο ΣΕΑΒ ζήτησε από τους εκδότες την παράταση της ημερομηνίας για την προαιρετική αποδέσμευση στις 30/06/15 (αντί για τις 31/03/15), με ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι οι εκδότες θα αποπληρωθούν για αυτούς τους 6 μήνες καθώς και ότι θα καταβληθούν τα οφειλόμενα (σε κάποιους από αυτούς) από προηγούμενα έτη. Οι περισσότεροι εκδότες συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη πρόταση και ο Σύνδεσμος εξασφάλισε ότι σε αυτούς θα διατηρήσει το δικαίωμα για perpetual rights (για περιεχόμενο που θα πληρωθεί μέχρι τις 30/06/15).

Οι εκδότες οι οποίοι δεν συμφώνησαν στην πρόταση αυτή και με τους οποίους από 01/04/15 ο Σύνδεσμος έχει διακόψει τις συμβάσεις του (και ως αποτέλεσμα δεν θα έχουμε πλέον πρόσβαση) είναι οι:

 • ACS
 • APS
 • IEEE
 • CUP

Οι εκδότες που συμφώνησαν στη μετακίνηση της ημερομηνίας προαιρετικής αποδέσμευσης (opt-out) για τον Ιούνιο, είναι οι παρακάτω:

 • ACM
 • AIP
 • Elsevier
 • Emerald
 • IOP
 • Lippincott Williams & Wilkins
 • OUP
 • Project MUSE
 • PsycARTICLES (APA)
 • Sage
 • Springer
 • T&F
 • Wiley

Διακοπή πρόσβασης στην ΙΕΕΕ

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως από 1ης Δεκεμβρίου 2014 η IEEE ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διακόψει την πρόσβαση στα μέλη του HEAL-Link. Η απόφαση αυτή οφείλεται στη μη αποπληρωμή του εκδότη για το 2014, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από την πτώχευση της εταιρείας SWETS (σχετική ανακοίνωση). Οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συνδέσμου για το 2013 και 2014 συνεχίζονται. Παρόλα αυτά, λόγω των καταλήψεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου είναι η έδρα του ΣΕΑΒ, καθώς και της μη εξόφλησης των περισσοτέρων εκδοτών για το 2013, καθίσταται πιθανό και άλλοι εκδότες να διακόψουν την πρόσβαση στα μέλη του Συνδέσμου στο προσεχές διάστημα.