Διακοπή λειτουργίας του αποθετηρίου Νημερτής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η ως την 15η Σεπτεμβρίου 2022 δεν θα είναι εφικτή η κατάθεση στο αποθετήριο Νημερτής λόγω εργασιών συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης θα γίνει αναβάθμιση στην έκδοση DSpace 7.3, συνένωση των συλλογών των αποθετηρίων “Νημερτής” και “Αθηνά” του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, όπως η διασύνδεσή του με δημοφιλείς βάσεις δεδομένων (PubMed, arXiv, Scopus κ.ά.), διασύνδεση με τις premium υπηρεσίες του ORCID, κλπ.

Για θέματα αυτο-αρχειοθέτησης εργασιών και διατριβών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το email nemertes@upatras.gr.

Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων στα αναγνωστήρια του πρώτου και δευτέρου ορόφου. Ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη για την ενόχληση που θα προκληθεί στην ομαλή λειτουργία των αναγνωστηρίων και ενημερώνουμε ότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ελαχιστοποίησή της. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και σε μη εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος παράδοσης. Στόχος είναι έως τις αρχές Μαρτίου να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κλιματισμού των κεντρικών αναγνωστηρίων.

Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της ΒΚΠ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 το πρωί θα παρατηρηθούν διακοπές στη λειτουργία του συστήματος και του καταλόγου “Νηρέας”. Στόχος των εργασιών είναι η επίλυση προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υπομονή και την κατανόηση.