Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στον SpringerNature

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης υπογραφής της συμφωνίας μετασχηματισμού (transformative agreement) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τον εκδότη SpringerNature ενεργοποιείται από την Δευτέρα, 29/08/2022, η υπηρεσία δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. O ΣΕΑΒ εξασφάλισε την ολική απαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης (Article Processing Charges) σε 2010 τίτλους υβριδικών περιοδικών για τους Έλληνες ερευνητές που ανήκουν σε Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ. Η συμφωνία αφορά 203 δημοσιεύσεις για το 2022, 415 για το 2023 και 500 για το 2024.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.springernature.com/fr/open-research/institutional-agreements/oaforgreece. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@heal-link.gr και scholarly@heal-link.gr.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται στη βάση της καλής συνεργασίας που έχει ο ΣΕΑΒ με τον SpringerNature, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της υπογραφής της σύμβασης. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι συμφωνίες του ΣΕΑΒ με τους εκδότες που περιλαμβάνουν την οικονομική στήριξη για τη δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

Δωρεάν δημοσίευση στο Data and Information Management

Το περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης Data and Information Management, που μεταφέρθηκε πρόσφατα στον εκδοτικό οίκο Elsevier, δημοσιεύει πρωτότυπη έρευνα που εστιάζει στην ανάλυση δεδομένων και στη διαχείριση της πληροφορίας. Με αφορμή τη μετάβαση αυτή, παρέχεται απαλλαγή στο κόστος δημοσίευσης για άρθρα που θα υποβληθούν μέχρι τις 31/12/2024 και γίνουν αποδεκτά προς δημοσίευση κατόπιν ομότιμης κρίσης καθώς το σχετικό κόστος θα καλυφθεί από τη School of Information Management του Wuhan University.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του περιοδικού

Λειτουργία πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης από Microbiology Society

Ο εκδοτικός οίκος Microbiology Society ανακοίνωσε ότι το επιστημονικό περιοδικό Access Microbiology πλέον λειτουργεί ως πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης και δέχεται υποβολές. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας η υποβολή και δημοσίευση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν και γι’ αυτό συστήνεται η πρόωρη υποβολή (early submission).

Καθώς οι ερευνητές επιθυμούν τον γρήγορο διαμοιρασμό της έρευνάς τους και των δεδομένων που τη συνοδεύουν, ο εκδότης δημιούργησε αυτή την πλατφόρμα για τη γρήγορη διάχυση των εργασιών τους με διαφάνεια και επιμέλεια. Ακολουθείται μια πλήρως διαφανής διαδικασία, κατά την οποία αναρτώνται όλες οι εκδοχές (versions) της εργασίας ως προδημοσιεύσεις (preprints) στην πλατφόρμα καθώς και όλες οι αναφορές των κριτών, τα σχόλια του εκδότη και οι απαντήσεις των συγγραφέων. Η πλατφόρμα αναμένεται να αποτελέσει έναν χώρο επικοινώνησης όλων των καινοτόμων τύπων εργασίας, που προκύπτουν, και όχι μόνο της παραδοσιακής έρευνας ενώ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να δημοσιεύσουν μέρος της έρευνά τους που θα παρέμενε αδημοσίευτη γιατί ιστορικά δεν θα θεωρούνταν “άξια δημοσίευσης”.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/acmi?page=about-journal.