Εργασίες αποκατάστασης δαπέδων

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017, ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης του δαπέδου της Βιβλιοθήκης. Παρακαλούμε τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης που θέλουν να μελετήσουν στα αναγνωστηριά της, να προτιμούν τις θέσεις του δευτέρου ορόφου και ζητούμε την κατανοησή τους για τα -περιοδικά- αυξημένα επίπεδα θορύβου που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές. Για να μειωθεί ο χρόνος της αναστάτωσης της λειτουργίας της Βιβλιοθηκης, το προσωπικό της, μαζί με τα συνεργεία αποκατάτασης, θα εργαστούν και ημέρες που είναι η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή για το κοινό.

Αναβάθμιση ασύρματου δικτύου Βιβλιοθήκης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι -με φροντίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων- αναβαθμίστηκε το κοινόχρηστο ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης, το οποίο απευθύνεται στους χρήστες της ΒΚΠ κατόχους φορητών υπολογιστών (laptops) και τους παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το φορητό τους υπολογιστή εντός της Βιβλιοθήκης. Στη Βιβλιοθήκη πλέον βρίσκονται σε λειτουργία δύο ασύρματα δίκτυα, τα UPNET και Eduroam.

Για τη χρήση του Eduroam οι χρήστες θα πρέπει να ρυθμίσουν κατάλληλα το προφίλ του ασύρματου αυτού δικτύου. Για ευκολία προτείνεται να εγκαταστήσουν την εφαρμογή eduroam Configuration Assistant Tool, που δημιουργεί το προφίλ του ασύρματου δικτύου και εισάγει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αν αυτά λείπουν από το λειτουργικό σύστημα, ενώ υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, όπως MS Windows (Vista, 7, 8, 8.1), Apple OS X (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite), Apple iOS, και Linux. Σε άλλα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζονται από το eduroam CAT (π.χ. Android), οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις χειροκίνητες ρυθμίσεις που προτείνονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.

Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι η δυτική πλευρά του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.

Η χρήση των δικτύων οφείλει να είναι σύμφωνη με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών”.