Έναρξη της δράσης “Η δύναμη των λέξεων” για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Σκοπός της δράσης “Η δύναμη των λέξεων” είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Σε ένα περιβάλλον γνώσης και πολιτισμού, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, θέλουμε να αναπτύξουν μέσω διαφόρων ασκήσεων και τεχνικών δημιουργικής γραφής εκείνες τις δεξιότητες με τις οποίες θα αναγνωρίζουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να τα αποτυπώνουν με δημιουργικό τρόπο με λέξεις και φράσεις, να τα επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και να αναπτύσσουν μέσα από αυτή μηχανισμούς ενδυνάμωσης. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης, είναι η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

“Η δύναμη των λέξεων” λείτουργησε πρώτη φορά στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023 και μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά της στην σχετική ανακοίνωση. Επαναλαμβάνεται στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 και η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί) από όλα τα Τμήματα. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά 20 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/powerofwords.

Αναφορά δράσης “Η Δύναμη των Λέξεων”

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2023 πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Μέριμνα, η δράση «Η Δύναμη των Λέξεων». Η δράση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Συνταγογράφηση Βιβλιοθηκών», που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Athens Comics Library, σε συνεργασία με το Refugee Week Greece, και το οποίο είναι ενταγμένο στο Europe Challenge 2022 του European Cultural Foundation. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη θεραπευτική δύναμη των ιστοριών και τις βιβλιοθήκες ως ασφαλείς χώρους ίασης.

Σκοπός της δράσης «Η Δύναμη των Λέξεων» ήταν να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης ήταν η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

Η δράση είχε συνολική διάρκεια έξι εβδομάδων, με δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2023, δια ζώσης, στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και συμμετείχαν συνολικά 11 προπτυχιακοί φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι κύριες δυσκολίες που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν ήταν άγχος, κατάθλιψη και μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Εικόνα με το λογότυπο της δράσης και χειρόγραφα και εκτυπωμένα χαρτιά.

Οι συναντήσεις ήταν δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να νιώσουν συναισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ευχαρίστησης και τέλος να μπορέσουν να εκφραστούν γράφοντας, βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας ή συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Συνοπτικά, σε κάθε συνάντηση, με εξαίρεση την αρχική που επιπροσθέτως έγινε η σύσταση και γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους, πραγματοποιούνταν αρχικά μία δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα το «Σεντούκι του Παππού», η οποία είχε ως στόχο την ουσιαστικότερη γνωριμία των συμμετεχόντων, το «δέσιμο» της ομάδας και την δημιουργία κλίματος ασφάλειας και άνεσης. Στη συνέχεια, δίνονταν στα μέλη της ομάδας μία δραστηριότητα στην οποία ενθαρρύνονταν να εκφραστούν, να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να αλληλεπιδράσουν, π.χ. «Μια φωτογραφία από το παρελθόν». Η κεντρική δραστηριότητα είχε ως αντικείμενο τη δημιουργική γραφή βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας και οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή να διαβάσουν το κείμενό τους στην ομάδα και να δεχθούν σχόλια. Κάθε συνάντηση ολοκληρώνονταν με ένα παιχνίδι, με σκοπό την ενίσχυση του κλίματος θετικής αλληλεπίδρασης.

Τη δράση ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι Βιβλιοθηκονόμοι Αγγελική Γιαννοπούλου, Ευγενία Ορφανού και Αθανασία Σαλαμούρα, και η Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Χρυσάνθη Μηλιτσοπούλου. Την εποπτεία για τα θέματα ψυχικής υγείας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Ψυχολόγος της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη δράση συμμετείχαν η Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη, ΕΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνική Εργασίας, που συνέβαλε καθοριστικά στην συνολική εκπόνηση της δράσης, καθώς επίσης διεξήγαγε μία από τις συναντήσεις της, και τον Πατρινό λογοτέχνη κ. Κώστα Λογαρά που παρευρέθηκε ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μία συνάντηση της δράσης. Ευχαριστούμε θερμά και τους δύο για τη συμμετοχή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης στους/ις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να αποτιμηθεί το επίπεδο ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, τόσο ως προς τη συνολική ικανοποίηση που αισθάνθηκαν όσοι/ες συμμετείχαν, αλλά και ως προς τη συνέχιση/επανάληψη της δράσης. Πιο συγκεκριμένα, σε κλίμακα 1-5 (από Διαφωνώ απόλυτα σε Συμφωνώ απόλυτα), οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είχαν βαθμολογία με μέσο όρο μεγαλύτερο από 4,4 στις περισσότερες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα στην άποψή τους για την ικανοποίησή από γενικότερη οργάνωση της δράσης, την ικανοποίησή από τις εβδομαδιαίες δράσεις, καθώς και για το κατά πόσο οι καθοδηγήτριες τους/ις βοήθησαν να αισθανθούν άνετα και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους. Επιπροσθέτως, στις απαντήσεις διαφάνηκε η επιθυμία τους για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της δράσης, καθώς η ερώτηση για την ικανοποίησή τους από τη συνολική διάρκεια της δράσης, είχε βαθμολογία 3,8.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, στο σημείο του ερωτηματολογίου που ζητούσε να εισαχθεί κάποιο σχόλιο-παρατήρηση, πολλοί/ες αναφέρθηκαν στο όμορφο κλίμα που υπήρχε, στη άνεση που ένιωθαν και στα θετικά συναισθήματα που είχαν κατά τις συναντήσεις, γεγονός που σίγουρα αποδεικνύει την επιτυχία της δράσης «Η Δύναμη των Λέξεων» στο σύνολό της, καθώς επετεύχθη ο αρχικός σκοπός. Η ΒΚΠ λαμβάνει πολύ σοβαρά όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και με βάση αυτά σχεδιάζει βελτιωμένες επαναλήψεις της δράσης.

Έναρξη δράσης “Η δύναμη των λέξεων”

Σκοπός της δράσης “Η δύναμη των λέξεων” είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Σε ένα περιβάλλον γνώσης και πολιτισμού, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, θέλουμε να αναπτύξουν μέσω διαφόρων ασκήσεων και τεχνικών δημιουργικής γραφής εκείνες τις δεξιότητες με τις οποίες θα αναγνωρίζουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να τα αποτυπώνουν με δημιουργικό τρόπο με λέξεις και φράσεις, να τα επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και να αναπτύσσουν μέσα από αυτή μηχανισμούς ενδυνάμωσης. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης, είναι η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί) από όλα τα Τμήματα. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά 16 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/powerofwords.

Διανομή συγγραμμάτων Ευδόξου – Χειμερινό 2022

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι η διανομή συγγραμμάτων του Ευδόξου αναστέλλεται προσωρινά λόγω φόρτου αιτημάτων (άνω των 1300) και θα επανέλθει άμεσα μόλις αποσυμφορηθεί και εξυπηρετηθούν τα ήδη υπάρχοντα αιτήματα.

Σε περίπτωση που έχετε κάνει ήδη αίτηση στη Βιβλιοθήκης για παραλαβή συγγραμμάτων μπορείτε είτε να περιμένετε να ειδοποιηθείτε από το προσωπικό μας για την παραλαβή τους, είτε να απευθύνεστε σε άλλα σημεία διανομής στο κέντρο της πόλης (Gotsis, Discover, To Δόντι, Πολύεδρο, κ.α.). Το ίδιο μπορούν να κάνουν όσες/όσοι βλέπουν στο σύστημα Εύδοξος ότι τα βιβλία που τις/ους ενδιαφέρουν διατίθενται από εμάς.

Το προσωπικό μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι φοιτήτριες/ες το ταχύτερο δυνατόν. Για την πρόοδο σε αυτό το ζήτημα θα βγει σχετική ανακοίνωση την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως σημείο διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2022.

  1. Τα συγγράμματα που θα επιλεγούν από τους φοιτητές/τριες πρέπει να αντιστοιχούν στα μαθήματα εκείνα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση του εξαμήνου.
  2. Οι φοιτητές/ριες μπορούν να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους και να λαμβάνετε σειρά προτεραιότητας για παραλαβή των συγγραμμάτων είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικά στο 2610969621, καθημερινά από 9:00 ως 13:00. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση του PIN.
  3. Για την παραλαβή συγγραμμάτων μπορούν να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη καθημερινά από 9:00 ως 18:00, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, οι φοιτητές/ριες μπορούν να επισκέπτονται στη σελίδα του Ευδόξου για να ενημερώνονται αν, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων, έχει αλλάξει το σημείο διανομής του συγγράμματος που θέλετε.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.

Πάμε graffiti και μουσική στον τοίχο

Το @UP σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών σας υποδέχονται στη καλλιτεχνική και μουσική εκδήλωση που διοργανώνεται με σκοπό να ‘ζωντανέψουμε’ το χώρο που κινούμαστε καθημερινά. Έτσι, καλλιτέχνες graffiti θα εμπνευστούν από το εορταστικό κλίμα των 50 χρόνων του Πανεπιστημίου, γεμίζοντάς το με δημιουργικότητα, σε συνδυασμό με μουσικό live με τους Deadbeat Escapement, Three Does, Ezthetics. Opening act: DJ sets από τους παραγωγούς του UPfm.

Συνδιοργανωτές: @UP & ΒΚΠ
Χορηγοί: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Μουσικές Ομάδες Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών
Χορηγός Επικοινωνίας: UPfm

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες εκείνης της ημέρας ότι από τις 11:00 έως τις 15:00 μμ θα υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ήχου, που θα επηρεάσουν κυρίως τις θέσεις ανάγνωσης και μελέτης του ισογείου και του πρώτου ορόφου της ΒΚΠ. Ζητούμε την κατανόηση σας και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει.