Ευρετηρίαση του περιοδικού Academia από την HCERES

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το περιοδικό Academia έγινε αποδεκτό από την γαλλική HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) και στο εξής θα ευρετηριάζεται στον τομέα 70 (Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης) των επιστημονικών περιοδικών για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι το δεύτερο περιοδικό της πλατφόρμας Πασιθέη που ευρετηριάζεται σε αυτή την υπηρεσία μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education.

Νέα τεύχη των περιοδικών Review of Science, Mathematics and ICT Education και Academia στην Πασιθέη

Σας ενημερώνουμε ότ τα νέα τεύχη των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης

είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης Πασιθέη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.