Ανανέωση συμφωνίας με τον εκδοτικό οίκο Elsevier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανανεώθηκε η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Elsevier για την τριετία 2022-2024. Η συμφωνία περιλαμβάνει:

 • πρόσβαση στα περιοδικά που περιλαμβάνονται από 1η Ιανουαρίου 2022 στη συλλογή Freedom Collection
 • πρόσβαση στο περιοδικό Cell του Cell Press
 • πρόσβαση στο περιοδικό La Presse Médicale (Elsevier Masson Collection)
 • πρόσβαση στη συλλογή Lancet
 • πρόσβαση σε 58 τίτλους σειρών
 • πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus
 • 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης

Οι λεπτομέρειες για τη δυνατότητα έκπτωσης στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης μπορούν να βρεθούν εδώ και εδώ. Η ενημέρωση του αλφαβητικού καταλόγου του portal του HEAL-Link θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση Reaxys

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier πραγματοποιεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τη βάση δεδομένων Reaxys, επαναλαμβανόμενο σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες προς διευκόλυνσή σας. Σε αυτό θα γίνει μια επισκόπηση της βάσης δεδομένων Reaxys σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία και θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ανάκτηση πληροφορίας από το Reaxys.
 • Reaxys Structure Editor.
 • Reaxys Query Builder.
 • Reaxys Synthesis Planner.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο webinar μέσω των συνδέσμων:

Δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στη βάση δεδομένων Reaxys

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων γνωριμίας και χρήσης των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο Elsevier αντιλαμβάνεται ότι η χρήση της σωστής βάσης δεδομένων στην κοινότητα της χημείας είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο Elsevier προσφέρει έξι μήνες ελεύθερη πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων σε ελληνικά Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να επιτρέψει στους ερευνητές των Ιδρυμάτων αυτών να δοκιμάσουν την Reaxys για μεγάλο χρονικό διάστημα αξιολογώντας την πιθανή αξία της, προκειμένου να αποφασίσουν αν επιθυμούν τη συνδρομή στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry.

H πρόσβαση έχει ενεργοποιηθεί για το χρονικό διάστημα 02 Δεκεμβρίου 2019 έως 31 Μαΐου 2020 και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://new.reaxys.com.

Το Reaxys παρέχει μοναδική πρόσβαση σε πολλούς πόρους μέσω μιας διεπαφής χρήστη:

 • Υψηλής ποιότητας επιστημονική peer-reviewed βιβλιογραφία από ένα ευρύ φάσμα περιοδικών χημείας και συναφών επιστημών, καθώς περιλαμβάνει αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας από γραφεία χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ν. Κορέας, της Κίνας, της Ταϊβάν, κ.α.
 • Βάσεις δεδομένων ουσιών με πληροφορίες διαθεσιμότητας και / ή πειραματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των eMolecules, των εργαστηρίων ACD, της βάσης δεδομένων Sigma-Aldrich και της LabNetwork της WuXi AppTech.

Tο Reaxys Medicinal Chemistry περιλαμβάνει:

 • Σχέδια σχέσης δομής-δραστηριότητας (Structure–activity relationship / SAR)
 • Δεδομένα από in vivo μελέτες σε ζώα
 • Δεδομένα αποτελεσματικότητας, φαρμακοκινητικής, τοξικότητας και ασφάλειας in vitro
 • Προφίλ μεταβολισμού in vitro

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δύο online σεμινάρια, στα οποία θα γίνει μια επισκόπηση των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας (ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική λύση). Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα που διαφοροποιούν το Reaxys και το Reaxys Medicinal Chemistry από άλλα εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Αναλυτικότερα η επισκόπηση θα περιλαμβάνει:

 • Επισκόπηση χαρακτηριστικών των συστημάτων και ενοποίηση του Scopus και της Reaxys.
 • Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα.
 • Σχεδιάγραμμα σύνθεσης.
 • Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων – Reaxys.
 • Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων.

Όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο webinar μέσω αυτών των συνδέσμων:

Σημειώνεται πως την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ο Elsevier θα συλλέξει δεδομένα χρήσης και σχόλια για να αξιολογήσει εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τα Πανεπιστήμια για το Reaxys. Ο Elsevier μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων σε περίπτωση που τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και η δέσμευση είναι χαμηλά μετά την ανωτέρω αξιολόγηση.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Παράλληλα με αυτό το σημείωμα, οι χρήστες των βάσεων θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί και να συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του εκδότη Elsevier, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.elsevier.com/legal/elsevier-website-terms-and-conditions.

Πρόσβαση μεταδιδακτορικών ερευνητών του Πανεπιστημίου Πάτρών σε περιεχόμενο από τον Elsevier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης που διαθέτει ο Elsevier σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ώστε να παραμένουν ενήμεροι στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει. Εάν κάποιος

 • ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα ερευνητικό πρόγραμμα και βρίσκεται μεταξύ δύο θέσεων
 • δεν υπάρχει χρηματοδότηση πλέον σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και η θέση του ερευνητή παύει να υπάρχει
 • ψάχνει για μια θέση ερευνητή και παράλληλα εργάζεται σε άλλον τομέα
 • ή απλώς πρόκειται για άτομο που μόλις ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή και προς το παρόν δεν κατέχει θέση ερευνητή,

ο εκδοτικός οίκος Elsevier διατίθεται να προσφέρει απεριόριστη δωρεάν πρόσβαση στη βάση Scopus και σε όλα τα περιοδικά και βιβλία της πλατφόρμας ScienceDirect μέχρι και 12 μήνες.*

Αίτηση
Tα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα είναι:

Βήμα 1: Θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 10-15 λεπτά.

Βήμα 2: Θα πρέπει να υποβάλλει ένα σαρωμένο αντίγραφο/εικόνα μιας επιστολής από τον τελευταίο επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα δηλώνεται η θέση που κατείχε ο ενδιαφερόμενος, η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ή έληξε η θέση του και για ποιο λόγο/λόγους ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει δωρεάν πρόσβαση στο Scopus και ScienceDirect. Η επιστολή θα πρέπει να είναι γραμμένη σε επίσημο χαρτί του οικείου Τμήματος ή Ιδρύματος. Συστήνεται πρώτα να λάβει κάποιος αυτή την επιστολή και μετά να προχωρήσει στη συμπλήρωση της αίτησης.

Κριτήρια

 • Κάποιος που είναι άνεργος για ένα χρόνο ή λιγότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα
 • ή είναι σε έργο που λήγει σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • και έχει λάβει το διδακτορικό του σε χρονικό διάστημα πέντε ετών ή μικρότερο από την ημερομηνία της αίτησης.

Πώς λειτουργεί η δωρεάν πρόσβαση
Μόλις η αίτηση εξεταστεί και εγκριθεί, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει τον ατομικό του κωδικό πρόσβασης. Ο έλεγχος της υποβολής μπορεί να διαρκέσει έως και 45 ημέρες.

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση postdocaccess@elsevier.com

*Ο Elsevier διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή ή με το οικείο Ίδρυμα του ενδιαφερόμενου ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ο Elsevier, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να απορρίψει αιτήσεις. Ο κωδικός της δωρεάν πρόσβασης ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία που εγκρίνεται η πρόσβαση και μπορεί να επιμηκυνθεί για έξι ακόμα μήνες κατόπιν αιτήσεως και μόνο για μία φορά. Αποδεχόμενος κάποιος τους όρους, συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιήσει την πρόσβαση μόνο για να παραμείνει ενήμερος σχετικά με την έρευνα στο επιστημονικό του πεδίο και συμφωνεί ότι δεν θα μοιραστεί τους κωδικούς πρόσβασης με άλλα άτομα. O Elsevier διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση αν κάποιος παραβιάσει τους όρους χρήσης.

Δωρεάν πρόσβαση σε αρχειακό υλικό περιοδικών των Μαθηματικών

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier αναγνωρίζοντας τη σημασία του αρχειακού υλικού στη μαθηματική έρευνα κατέστησε ελεύθερα προσβάσιμα άρθρα από τον πρώτο τόμο ή τεύχος (ή το πρώτο διαθέσιμο τεύχος) σημαντικών μαθηματικών περιοδικών. Πρόκειται για 200.000 άρθρα διαθέσιμα στη μαθηματική κοινότητα μέσω του ScienceDirect.

Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τη λίστα με τους τίτλους των περιοδικών και την αντίστοιχη χρονική περίοδο ελεύθερης πρόσβασης στη διεύθυνση https://www.elsevier.com/physical-sciences/mathematics/free-access-to-archived-articles-of-primary-mathematics-journals.

Μερικά από τα περιοδικά που περιλαμβάνονται στη λίστα του είναι τα Journal of Mathematical Analysis and Applications, Linear Algebra and its Applications, Journal of Algebra, Advances in Mathematics, Journal of Computational and Applied Mathematics κλπ.