Ενημέρωση ΣΕΑΒ για τα προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προ ολίγων ημερών οι εκδοτικοί οίκοι Springer και Emerald διέκοψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών τους για το έτος 2013.

Επίσης, ο εκδοτικός οίκος Elsevier ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Καθηγητή κ. Μήτρου, σχετικά με την απόφασή του να μην διακόψει πλήρως την πρόσβαση του Συνδέσμου στο περιεχόμενο του, αλλά να την “υποβιβάσει” σε καθεστώς δοκιμαστικής πρόσβασης (trial status). Ως εκ τούτου ενδέχεται να παρατηρούνται διακοπές στην πρόσβαση σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί εντός του 2013, όπως και στη βάση δεδομένων Scopus.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα στον ιστότοπο του Συνδέσμου http://www.heal-link.gr/journals/newsl.jsp?n_Id=104.