Μετάβαση στην εφαρμογή TurnItIn για εργασίες εντοπισμού λογοκλοπής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, η λειτουργία της εφαρμογής για την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής αναβαθμίζεται και μεταφέρεται αποκλειστικά στο σύστημα TurnItIn. Πλέον το γνωριμό μας Ephorus δεν θα χρησιμοποιείται και θα το διαδεχθεί το TurnItIn.

Θα σας παρακαλούσαμε να μην αναρτήσετε αρχεία στο ισχύον σύστημα από την Παρασκευή 7 Ιουλίου και μετά, καθώς θα εκτελεστούν οι εργασίες μεταφοράς. Από τις 10 Ιουλίου και μετά το Ephorus δεν θα χρησιμοποιείται.

Κατά τη μεταφορά στο νέο σύστημα θα ισχύσουν τα εξής:

 1. Θα μεταφερθεί το σύνολο των εγγράφων που έχει αναρτηθεί ως default check και reference only. Τα private checks δεν θα μεταφερθούν.
 2. Oι λογαριασμοί χρηστών θα δημιουργηθούν εκ νέου, αλλά δεν θα χρειαστεί να αποστείλετε εσείς αίτημα δημιουργίας λογαριασμού. Αντ’ αυτού θα αποσταλλούν αυτόματα πρόσκλησεις σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου μας στις διευθύνσεις που τηρούν στον επίσημο καταλογό του, όπως τηρείται από το UPNet.
 3. Δυστυχώς, δεν θα μεταφερθούν οι υπάρχουσες αναφορές του συστήματος Ephorus (plagiarism reports). Συνεπώς, όποιος θα ήθελε να κρατήσει αρχείο των έως τώρα αναφορών του, θα πρέπει να τις αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Εναλλακτικά, θα χρειαστεί στο νέο σύστημα να επανεκτελέσει τους ελέγχους αντιπαραβολής.

Στο νέο σύστημα θα συνδεθούν τα αποθετήρια των Ιδρυμάτων που ήσαν και κατά το προηγούμενο διάστημα, ενώ σταδιακά θα προστεθούν και των άλλων ελληνικών ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η προμήθεια του λογισμικού διευρύνεται σε πολλά περισσότερα Ιδρύματα, κατόπιν απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Για τη βοήθεια σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα υποστήριξης http://www.lis.upatras.gr/turnitin/, ενώ με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους η ΒΚΠ θα μεριμνήσει για τη διεξαγωγή παρουσιάσεων της εφαρμογής. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε τη διεύθυνση πρόσβασης στην εφαρμογή, η οποία θα είναι ενεργή από τις 10 Ιουλίου και μετά.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το λογισμικό Ephorus

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Συγκλήτου 318/11394 “Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus”, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση του σχετικού λογισμικού. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης στον πρώτο όροφο, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

 • Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017, ώρα 18:00 μμ.
 • Παρασκευή 12 Μαϊου 2017, ώρα 12:00 μμ.

Διεύρυνση βάσης ελληνικών κειμένων στο Ephorus

Θα θέλαμε σας να ενημερώσουμε ότι, με πρωτοβουλία Βιβλιοθηκών μεταξύ των οποίων και της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας, δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα αποτροπής λογοκλοπής Ephorus μια κοινή βάση περιεχομένου για όλα τα ελληνικά ακαδημαϊκά Ιδρύματα που προμηθεύονται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν αυτήν τη στιγμή είναι:

 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (για το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας)

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Ephorus μέσω της χρήσης του υλικού που αναρτούν τα Ιδρύματα προς αντιπαραβολή. Το γεγονός ότι ο έλεγχος των αναρτημένων εργασιών γινόταν μέχρι τώρα με το ξενόγλωσσο -ως επί το πλείστον- υλικό που υπήρχε στο Ephorus, δεν βοηθούσε στην εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. Εκτιμάται ότι η διεύρυνση της βάσης που χρησιμοποιεί το Ephorus με ελληνικό περιεχόμενο από τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα που συμμετέχουν θα βελτιώσει την εγκυρότητα του ελέγχου των εργασιών.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για να λειτουργήσει η συνεργασία αυτή, θα πρέπει όλα τα Ιδρύματα να εμπλουτίζουν την δική τους βάση με όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό ανεβάζοντας εργασίες ή/και διατριβές για έλεγχο. Το υλικό που αναρτά κάθε Ίδρυμα στο Ephorus δεν θα είναι εμφανές στα υπόλοιπα, παρά μόνο στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο λογοκλοπής. Ακόμα όμως και τότε, δικαίωμα προβολής των εργασιών που παρουσίασαν κάποια ομοιότητα, θα έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ κάθε Ιδρύματος που ανάρτησαν τις εργασίες αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ephorus μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

Εκπαίδευση σε εργαλεία συγγραφής ερευνητικών εργασιών

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δύο σεμινάρια με στόχο την παρουσίαση νέων εργαλείων για τη διευκόλυνση του ερευνητικού και διδακτικού έργου. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να γίνουν αρωγοί στη αποτελεσματική συγγραφής ερευνητικών εργασιών, αλλά και στην καλύτερη εκτέλεση του διδακτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, η σύντομη αυτή σειρά σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • 1η μέρα (Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου): Λογοκλοπή και Πνευματικά Δικαιώματα. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα γίνει επίδειξη του λογισμικού αποτροπής φαινομένων λογοκλοπής Ephorus με ταυτόχρονη αναφορά στην αποτελεσματική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Το σεμινάριο θα σχετιστεί και με τις νέες τάσεις για Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα.
 • 2η μέρα (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου): Βιβλιογραφική Διαχείριση. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση του λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης από 12:00 έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται στα σεμινάρια μέσω της σχετικής φόρμας.

Το σεμινάριο της Βιβλιογραφικής Διαχείρισης θα επαναληφθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2015, 17:00-19:00 μμ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται στο σεμινάριο μέσω της σχετικής φόρμας.

Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του Ephorus για αναβάθμιση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω εργασιών αναβάθμισης, η εφαρμογή αποτροπής φαινομένων λογοκλοπής Ephorus, δεν θα λειτουργεί στις 27 και 28 Δεκεμβρίου. Ως αποτέλεσμα αυτής της διήμερης παύσης της λειτουργίας της, δεν θα είναι εφικτή η ανάρτηση εγγράφων.